Projektet som får 16-åringar att läsa av lust

Skolbibliotekarien Elna Andersson och svenskläraren Frida Björklund. Foto: André de Loisted
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Det är aldrig för sent att väcka elevernas läslust. Så resonerar man i Kristianstad där alla 16-åringar får en skönlitterär bok i gåva när de börjar gymnasiet. Och det ger positiva resultat.

Många elever får en bok att läsa i början av sin skolgång. Men det är ovanligt att få en egen roman på gymnasiet. De kommunala gymnasieskolorna i Kristianstad är ett undantag.

Här deltar alla förstaårselever i läsprojektet 16-årsboken, som börjar med att de får en skönlitterär bok i gåva.

Så är det exempelvis på Söderportgymnasiet i Kristianstad. Under höstterminen har eleverna i årskurs ett kunnat välja mellan fem olika boktitlar. Läsningen av böckerna inkluderas sedan i svenskundervisningen, såväl på de teoretiska som på de praktiska programmen. I år är projektets övergripande tema ”identitet och relationer”.

Vill väcka läslust hos ovana läsare

– Syftet är att väcka läslusten även bland de elever som inte har så stor läsvana. Genom att läsa skönlitteratur kommer mycket annat på köpet än bara läsförståelse. Förutom att det gynnar språkutvecklingen är jag övertygad om att man genom läsning kan öka förståelsen både för sig själv och för andra människor. Därför är det viktigt att skolan tar ansvar för att få fler elever att läsa, säger Frida Björklund, lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Tillsammans med skolbibliotekarien Elna Andersson har hon varit med sedan starten 2019 då 16-årsboken drog i gång som ett skolöverskridande projekt på Wendesgymnasiet och Milnergymnasiet i Kristianstad. 

I projektet 16-årsboken avsätts schemalagd tid för att arbeta med böckerna som eleverna har valt. Och det har gett resultat. Bland annat genom ett ökat lugn i klasserna.

– Jag har också märkt att det inte riktigt finns samma motstånd som tidigare mot att låna böcker. Dessutom tycker jag att eleverna pratar mer med varandra om böcker. Men förra året blev inte riktigt som vi tänkt oss på grund av corona. Nu hoppas vi på en bättre termin utan distansundervisning, säger Elna Andersson, som är en av sju personer som arbetar med projektet på Söderportgymnasiet.

Största utmaningen

Som skolbibliotekarie är hon en nyckelperson i 16-årsboken, som finansieras med bidrag från Kulturrådet och genomförs i samarbete med skolbibliotekscentralen och stadsbibliotek.

– Den största utmaningen är att välja ut böckerna. Söderportgymnasiet har både högskoleförberedande och praktiska program samt en gymnasiesärskola. Vi har också många elever som inte har svenska som förstaspråk. Det gäller att hitta rätt i språk och genre för att det ska finnas något för alla. Vissa elever har aldrig öppnat en bok medan andra är storläsare, säger Elna Andersson.

Hon är också med i den arbetsgrupp på fem personer som är i full gång med att välja ut fem nya titlar. Dem ska hon sedan presentera i klassrummen. 

– Det är inget som hindrar att eleverna väljer ljudboksinläsningar i stället, säger Elna Andersson.

Att skolbibliotekarien har ett nära och tätt samarbete med lärarna är en framgångsfaktor, menar Elna Andersson och Frida Björklund.

– Det har redan tidigare varit en självklarhet att Elna ingår i svensklärarlaget och hon är ofta med i undervisningen. Hon har lärt känna eleverna och vet precis vilka böcker var och en av dem skulle gilla att läsa. Att ha en bibliotekarie som skapar bra relationer är A och O, säger Frida Björklund.

Bibliotekarien en nyckelperson

Det är inte bara eleverna som fått ökad läslust och blivit nyfikna genom 16-årsboken. 

– Även elevhälsoteamet, annan personal och lärare i olika ämnen har börjat läsa böckerna vi har föreslagit, konstaterar Elna Andersson med viss förtjusning.

Det gläder även Jenny Edvardsson att höra. Hon är adjunkt i utbildningsvetenskap på Högskolan Kristianstad och en av initiativtagarna till 16-årsboken.

Vi vill förmedla att läsning förknippas med glädje och lust.

– Om vi vill att eleverna ska läsa måste vi synliggöra att vi själva läser och vara förebilder. Vi måste ge tid till att prata om litteratur och läsning. Det finns inga genvägar. Som enskilda lärare har vi också ett ansvar att hålla oss uppdaterade när det gäller litteratur för att kunna väcka elevernas läslust, säger Jenny Edvardsson.

Liksom tidigare år hade man i början av terminen en kickoff där de fem böckerna delades ut under festliga omständigheter.

– Vi bjöd på cider och salta pinnar. Det ska kännas lite stort att få sin egen bok. Vi vill förmedla att läsning förknippas med glädje och lust, säger Frida Björklund.

5 tips för att locka fram läslusten

  1. Lägg tid och omsorg på att välja böcker. Utgå från vilka dina elever är. Är innehållet intressant för dem? Är språket på rätt nivå? Det får inte vara alltför barnsligt men heller inte snårigt och svårtillgängligt. 
  2. Lämna inte eleverna ensamma med läsningen. Då är det lätt att tappa sugen för de mindre läsvana. Samtala och diskutera hela tiden – inte bara när de har läst ut boken.
  3. Arbeta med öppna frågor. Det finns inget rätt eller fel när det gäller litteraturupplevelser. Låt gärna eleverna formulera egna samtalsfrågor.
  4. Dela med dig och var personlig. Berätta om böcker du gillar och förklara varför. 
  5. Samarbeta med skolbibliotekarien som kan ge tips på ny litteratur och peppa eleverna att läsa.

Här är de fem böckerna

Böckerna som ingick i projektet senast:

  1. ”Inuti huvudet är jag kul” av Lisa Bjärbo
  2. ”Kyla” av Therese Henriksson
  3. ”Papperssjälar” av Emma Johansson
  4. ”Slutet” av Mats Strandberg
  5. ”Under ditt finger” av Kristina Aamand

LÄS ÄVEN

Larmet: Vi riskerar att få en ny sorts analfabetism

Förödande många elever har aldrig läst en bok

Här är siffrorna bakom Sveriges läslustras

Därför är högläsning bra – i alla åldrar

7 tips som stärker elevernas motivation att läsa

Uppdraget: Visa hur litteraturen blir livsviktig