Sveriges Lärare om fusket: ”Fullkomligt oacceptabelt”

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Sveriges Lärare och Henrik Isacsson, SO-lärare i årskurs 7–9 på Mörbyskolan i Danderyd. Foto: Patrick Miller och Johan Strindberg.

Längre avstängningar, sänkt betyg och fler kontroller. Många vill se tuffare tag mot fuskare.
– Fusk skapar en orättvis skola, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Sveriges Lärare.

Fusk kommer alltid att finnas. Speciellt om uppgiften inbjuder till fusk. Det menar Henrik Isacsson, SO-lärare i årskurs 7–9 på Mörbyskolan i Danderyd. Han har svårt att bli upprörd när han kommer på att en elev har fuskat.

– Många har en grundtanke att det döljer sig en mästerbrottsling bakom varje elev. Men i så fall får du konstruera prov och uppgifter så att det är svårare att fuska.

Hur då?

– Jag tycker man ska grunda uppgifter i elevens vardag. Att de ska gå ut och göra något. För mig fick de en uppgift om kalla kriget. Intervjua en person som var tonåring under kalla kriget och be dem berätta om någon händelse de kommer ihåg. Tänk också själv om det är någon historisk händelse du upplevt. Fundera över likheter och skillnader.

Läraren: ”De kan lära sig av fusk”

Henrik Isacsson säger att han sällan har elever som fuskar:

– Och upptäcker jag någon undrar jag varför hen gjorde det. Jag lägger ingen moralisk värdering. Och jag har svårt att bli arg och upprörd. Jag kan snarare undra varför de inte fuskade mer kreativt. Och de kan faktiskt lära sig något av fusk. Att sortera information och skriva ner på en fusklapp gör att de bearbetar och kanske lär sig något.

Svensk skola behöver mer än något annat göra upp med hela den marknadsfilosofi som genomsyrat systemet

Johanna Jaara Åstrand

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Sveriges Lärare, har inte samma inställning till fusk som Henrik Isacsson. Hon blir arg och besviken. Inte minst på skolor och lärare som fuskar.

– Det är fullkomligt oacceptabelt. Lärares yrkesetik är glasklar, de förbinder sig att betygsättningen ska vara saklig och rättvis. Och att en skola systematiskt delar ut glädjebetyg för att hävda sig i konkurrensen är förkastligt, säger Johanna Jaara Åstrand som ser marknadsskolan som ett av grundproblemen.

– Svensk skola behöver mer än något annat göra upp med hela den marknadsfilosofi som genomsyrat systemet. Vinst och konkurrens ger starka incitament att fuska vilket leder till en orättvis skola som segregerar och missgynnar både elever och lärarprofessionen.

”Anlita skolinspektörer med yrkes­erfarenhet”

Per Kedland, gymnasielärare i 30 år, som larmade om skolors fusk för flera år sedan, menar att skolor som fuskar är ett större problem än elever som gör det.

– I många år såg jag hur det fuskades på komvux och yrkesprogrammen genom att man teorilade praktiska moment. Allt för att spara pengar och för friskolorna, som fuskar mest, att tjäna pengar. Jag har skrivit till Skolinspektionen flera gånger, men fusket fortgår, säger Per Kedland.

Hur ska det stoppas?

– Anlita skolinspektörer med yrkes­erfarenhet som kan granska hur skolorna gör med den praktiska utbildningen. Dagens bedömningar görs till största delen av att man tittar på dokument som beskriver hur skolan genomför sin verksamhet. Då upptäcks inte fusket med att teorilägga det som enligt läroplanen ska vara praktiskt.