Skolverkets fyra förslag på nya betygsmodeller

Skolverket har på eget initiativ utvärderat ett antal modeller för att undersöka om det går att göra betygen mer likvärdiga. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Ansvaret för orättvisa betyg ligger på systemnivå och är inte lärarnas fel, enligt Skolverket. Därför har myndigheten på eget initiativ utvärderat ett antal modeller för att undersöka om det går att göra betygen mer likvärdiga.

Modereringsmodellen

 • Lärarna betygsätter tillsammans. 
 • Eleverna skriver ett nationellt slutprov som bedöms centralt. 
 • Skolans lokala betyg justeras till ett betygsvärde så att skolans genomsnittliga betygsvärde motsvarar skolans genomsnitt på det nationella slutprovet. 
 • Elevens betygsvärde vägs ihop med elevens individuella resultat på det nationella slutprovet till en intagningspoäng i varje ämne på en standardiserad 1−100-skala. 
 • Skulle få bäst effekt på likvärdigheten, enligt Skolverket.

Examensprovsmodellen

 • Elevens betyg i varje ämne avgörs av elevens resultat på ett nationellt slutprov som bedöms centralt.
 • Resultatet redovisas som en intagningspoäng på en standardiserad 1−100-skala.

Direktstyrningsmodellen

 • Eleven betygsätts utifrån både lärarens egna prov och resultatet från det nationella provet (som i dag). 
 • Läraren eller skolan anpassar betygen så att genomsnittet av skolans betyg stämmer överens med skolans snitt på det nationella provet.
 • Provresultat och slutbetyg redovisas som ett målrelaterat betyg på A–F-skalan.

Sammanvägningsmodellen 

 • Läraren betygsätter helt oberoende av det nationella slutprovet. 
 • Eleven gör ett nationellt slutprov som bedöms centralt. 
 • Lärarens betyg vägs samman med resultatet på det nationella slutprovet till en intagningspoäng i varje ämne. Intagningspoängen redovisas på en standardiserad 1−100-skala.

LÄS ÄVEN

Nya siffror: Så mycket ökar betygen – i alla ämnen

Fem lärare vittnar: Så pressas vi att ge elever glädjebetyg

Slutbetygen skenar – jämfört med de nationella proven

Lärarförbundets krav – en helt ny betygsmodell

Fyra skolprofiler om betygsinflationen

Anonymiserade prov ger mer rättvisa betyg