Lärarförbundets krav: En helt ny betygsmodell

Skolverket behöver hitta en modell för att motverka att betygen drar iväg på vissa skolor, anser Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet. Foto: Izabelle Nordfjell
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att politikerna har byggt upp ett skolsystem helt utan ­betygshejdande mekanismer, vilket slår hårt mot för­troendet för lärarkåren.

Hur påverkas Lärarförbundets medlemmar av betygsinflationen? 

– Vi har mött lärare där rektorer har överprövat lärares betygsättning, eller där det har förts svåra diskussioner på arbetsplatsen, ofta med påverkan från föräldrar. Våra lärare vittnar om att de kommer i kläm och det är djupt allvarligt att betygsfrågan har kommit att handla så mycket om förtroendet för lärarkåren.

Varför har det blivit så här?

– Vi har ett skolsystem helt utan inflationshämmande mekanismer. Så länge det innehåller starka marknadsinslag och så stort fokus på måluppfyllelse är det svårt att stoppa inflationen. Det är helt obegripligt att vi har politiker som tillåter ett finansieringssystem som gör att skolor kan göra överskott på andra skolors bekostnad. 

Hur ska man göra för att förhindra betygsinflationen?

– Lärares kompetens att göra kvalificerade bedömningar är det mest träffsäkra urvalsinstrument vi har. Därför föreslår vi att man förankrar betygen på skolnivå, inte på individnivå. Alltså att man hittar en modell som gör att skolor inte kan dra i väg med sina skolresultat in absurdum, i jämförelse med resultaten på de nationella proven. Skolverket håller på och ser över det nu. Men för att en sådan modell ska hålla krävs det också att man ser över de nationella provens konstruktion. Så som de är konstruerade just nu så går de inte att jämföras år för år.

LÄS ÄVEN

Fem lärare vittnar: Så pressas vi att ge elever glädjebetyg

Nya siffror: Så mycket ökar betygen – i alla ämnen

Slutbetygen skenar – jämfört med de nationella proven

Fyra skolprofiler om betygsinflationen

Skolverkets fyra förslag på nya betygsmodeller

Anonymiserade prov ger mer rättvisa betyg