Så kan man förhindra att elever får matteångest

Matematikångest är ofta svår att se på utsidan, därför är det viktigt att lära känna den enskilde eleven och lyssna in hur den upplever situationen, säger Jenny Ahinko, projektledare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Tidiga insatser är bästa sättet att möta elevers svårigheter med ämnet matematik. Ett nytt stödmaterial visar lärarna hur de kan stärka sina elever och förebygga att de hamnar i svårigheter.

Hemuppgiften som ska vara klar nästa dag, genomgången av ett nytt räknesätt eller lärarens problemlösning på tavlan. För en elev som har svårt att klara matematiken är det mycket som kan framkalla oro och ångest.

– Matematiksvårigheter är ett känsligt område. Inte minst för att matematik är ett ämne som ibland kopplas ihop med att vara smart och intelligent, säger Jenny Ahinko, projektledare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Handfasta delar

För att hjälpa lärare i deras arbete med elever som har svårt med matematiken har myndigheten tagit fram ett nytt stödmaterial.

Vilka lärare och vilka årskurser vänder ni er till?

– Vi går ut brett. Det kan vara specialpedagoger och speciallärare, men även den enskilde läraren i klassrummet kan ha stor nytta av de mer handfasta delarna av materialet.

Stödmaterialet för att motverka matematiksvårigheter ingår i Specialpedagogiska skolmyndighetens regeringsuppdrag om tidiga insatser enligt "Läsa, skriva, räkna"-garantin.

"Alla mår bra av struktur"

Det riktar sig främst till lärare som undervisar elever i lågstadiet, men kan också användas för äldre elever.

– Stödmaterialet fungerar även för mellanstadiet och i vissa fall även på högstadiet. Alla elever mår bra av att få struktur i skolarbetet och få saker tydligt beskrivna för sig, säger Jenny Ahinko.

Signalerna man ska vara uppmärksam på

Som en del av stödmaterialet finns ett antal filmer där elever berättar om varför de känner olust inför ämnet och hur det har påverkat dem i skolarbetet. När de ansträngt sig men ändå inte förstått har de känt att de inte passar in i matematikundervisningen. Tidvis har det lett till att de tyckt att det har varit jobbigt att gå till skolan.

Vilka signaler ska lärare vara uppmärksamma på?

– Matematikångest är ofta svår att se på utsidan, därför är det viktigt att lära känna den enskilde eleven och lyssna in hur den upplever situationen. Har man en elev som går på toaletten ofta eller vässar pennan väldigt länge kan det vara ett tecken på att eleven undviker att ens försöka räkna.

Hur kan lärarna arbeta förebyggande så att inte elever får problem med matten?

– Tydlighet och noggranna instruktioner är mycket viktigt. Jobba med scheman och detaljerad information om på vad ni ska göra under den aktuella lektionen, hur länge ni ska hålla på och vad ni ska göra sedan. Ta gärna stöd av bilder. Det är också viktigt att se till att eleven får positiva erfarenheter av matematik. Extra intensivundervisning i korta intervaller kan vara bra.

Hur får man in allt detta i redan späckade scheman?

– Det är en organisatorisk fråga och därför måste skolledningen och elevhälsan vara med i arbetet. Det kan inte ligga på den enskilde läraren att lösa allt det här, säger Jenny Ahinko.

Stödmaterial i fyra delar

Stödmaterial matematiksvårigheter består av fyra huvuddelar:

  1.  Att upptäcka behov av stöd i matematik. Här kan du läsa om varför matematiksvårigheter uppstår och vad du som lärare behöver vara uppmärksam på hos eleverna.
  2. Att tillgodose behov av stöd i matematik. Här finns förslag om hur undervisningen kan bli mer tillgänglig för alla elever.
  3. Lärverktyg som stöd i matematik. Här får du som lärare veta vad du behöver tänka på innan du väljer laborativt material eller digitala verktyg som stöd i undervisningen.
  4. Att organisera för stöd i matematik. Här beskrivs vikten av samarbete mellan elevhälsa och undervisande lärare.

Här hittar du materialet.

LÄS ÄVEN

Hon släpper ny mattebok utan ”rätt eller fel”

Läxförhör får fler att lyckas med matten

Så undviker Skrantaskolan Hawaii-lektioner

Problemlösning som engagerar precis alla