Så fördjupar lärare sig i yrkesämnen

Yrkeslärarna Jeanette Graf, Lars-Ove Larsson och Sanne Welin svarar på frågor om kompetensutveckling.

Att få till kompetensutveckling och att fördjupa sig i sitt ämne är viktigt men inte alltid lätt. Men det finns vägar att gå, visar svar från tre yrkeslärare.

Jeanette Graf, yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet, Uddevalla gymnasium.

Jeanette Graf, yrkeslärare, Uddevalla gymnasium:

Hur håller du dig uppdaterad inom ditt yrkesområde? 

– Jag följer nyheter kring mina ämnen. Jag är också med i olika forum för diskussioner. 

Har du möjlighet att gå på kurs och bestämma över din kompetensutveckling?

– Till viss del. Mycket är dock bestämt från skolans sida.

Vad tycker du om skolans gemensamma utbildningsdagar?

– Somliga är riktigt bra. Andra är för breda och gjorda för att passa alla typer av lärare. De riskerar att bli för generella och sakna ämnesområdes- fördjupning.

Lars-Ove Larsson, yrkeslärare och lärlingssamordnare på bygg- och anläggningsprogrammet Kunskapskällan i Herrljunga.

Lars-Ove Larsson, yrkeslärare, Kunskapskällan i Herrljunga:

Hur håller du dig uppdaterad inom ditt yrkesområde? 

– På apl-besöken hos de olika företagen kan man lära sig mycket. Bygglärar­träffarna ger också mycket och att söka på nätet. Man kan också gå runt i bygg­varuhus för att till exempel upptäcka ny teknik inom bygg.

Har du möjlighet att gå på kurs och bestämma över din kompetensutveckling?

– Jo till viss del kan jag det. Till exempel går jag på bygglärarträffar genom Bygg­branschens yrkesnämnd. De kan ta upp både mer generella frågor som till exempel diagnoser och mer bygginriktade ämnen.

Vad tycker du om skolans gemensamma utbildningsdagar?

– Det kan våra svårt med övergripande och breda teman som samtidigt ger något för alla lärargrupperna. Men jag har en ödmjuk inställning till fortbildning, alltid lär man sig något.

Sanne Welin, yrkeslärare naturbruksprogrammet Realgymnasiet Eskilstuna.

Sanne Welin, yrkeslärare, Realgymnasiet Eskilstuna:

Hur håller du dig uppdaterad inom ditt yrkesområde? 

– Jag läser tidningar om mina områden och följer sidor på Facebook. Jag jobbar även extra i branschen bland annat på ett katthem.

Har du möjlighet att gå på kurs och bestämma över din kompetensutveckling?

– Jag har inte möjlighet att i så hög grad bestämma över vilka kurser jag kan gå.

Vad tycker du om skolans gemensamma utbildningsdagar?

– De gemensamma dagarna har inte så mycket djurfokus men kan vara bra av andra skäl. Men vi har lärarträffar under terminerna med kollegor som undervisar i naturbruks­ämnen. Då kan man gå in mer på mina ämnen.