Förbättrade resultat på yrkesprogrammen

Totalt sett har andelen med examen på yrkesprogrammen ökat från 74,9 procent år 2021 till 75,8 procent år 2022.

En större andel elever når examen på yrkesprogrammen. Störst är för­ändringen på fordons- och transportprogrammet.

På åtta av tolv yrkesprogram ökar andelen elever som tar examen inom tre år, visar siffror från Skolverket. Störst är förändringen på fordons- och transportprogrammet. Här tog 73,5 procent av eleverna examen 2022 jämfört med 70,9 procent år 2021. De program som minskat examensandelen är hantverksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, hotell- och turism­programmet samt bygg- och anläggningsprogrammet. Totalt sett har andelen med examen på yrkesprogrammen ökat från 74,9 procent år 2021 till 75,8 procent år 2022. Det är färre elever som har bytt program eller avbrutit sina studier.

– Troligen är det så att eleverna stannade kvar i gymnasieskolan eftersom möjligheterna att hitta ett jobb i Sverige eller utomlands var begränsade under delar av pandemin. Här ser vi en positiv pandemi­effekt, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Andelen med examen inom tre år minskar något på de högskoleförberedande programmen, från 81,7 procent till 81,4 procent.