Boktips för inspiration till yrkeslärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Bedömning av yrkeskunnande och risker med mobiltelefoner i yrkesklassrummet. Det är några delar som tas upp i boken ”Yrkesdidaktiska dilemman”.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa – en bok för skolan Maria Ekblom, Örjan Ekblom, Gisela Nyberg, Eva Norén Selinus (Natur & Kultur)

Motverka elevers stillasittande

60 minuter om dagen – så mycket bör 5 – 17-åringar röra på sig en alldeles vanlig dag. I den här boken beskrivs hur skolor kan främja fysisk aktivitet i skolvardagen och vilka effekterna kan bli. Vad säger forskningen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa? Blir man smartare och gladare av att röra på sig? Vilka insatser är mest effektiva? Hur kan skolan jobba inkluderande med fysisk aktivitet? Har fysisk aktivitet blivit en klassfråga? Författarna ger en överblick av kunskapsläget, diskuterar utmaningar och betonar att detta inte bara rör ämnet idrott och hälsa. Avslutningsvis finns gott om diskussionsfrågor kring rörelse i klassrummet, rasterna och övriga skolmiljön. Bokens fyra författare är lärare i idrott och hälsa, sjukgymnast, fysiolog, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Yrkesdidaktiska dilemman Janne Kontio, Sofia Lundmark (red) (Natur & Kultur)

Yrkesdidaktiska utmaningar

Här samlas svenska forskare inom olika områden av yrkesdidaktik och deras färska forskning om didaktiska utmaningar i yrkesutbildningar. Boken är uppdelad i fem olika teman; Yrkeslärarens identitet, Yrkeslärarens bedömningspraktiker, Yrkeslärarens arbete med elever i klassrummet, Yrkeslärarens arbete med texter och Yrkeslärarens samarbete med andra. Dilemman som tas upp är bland annat bedömning av yrkeskunnande, digitaliseringens påverkan, risker med mobiltelefoner i yrkesklassrummet, plagieringar och fusk vid hemuppgifter och prov, nyanlända gymnasieelever och svenska språket, pojkars läsning, läromedel, att utveckla elevers skriftbruk och elever med behov av särskilt stöd. Författarna diskuterar strategier, lösningar och verktyg som går att omsätta i praktiken.  Efter varje kapitel finns diskussionsfrågor att arbeta vidare med kollegialt.

Inkludering och skolframgång för nyanlända elever Nihad Bunar (red) (Natur & Kultur)

Nyanlända elever och skolan

Antologi där författarna hoppas kunna bidra till ökad förståelse för nyanlända barns och ungdomars utbildningsvillkor och vad som behöver göras för att öka likvärdigheten i utbildningen. De åtta forskarna har granskat vad likvärdighet konkret innebär, hur den implementeras, vilka hinder som finns för att dessa elever ska bli socialt och pedagogiskt inkluderade, hur de ska lära sig majoritetsspråket och uppnå kunskapsmålen. Läs om kartläggning av kunskaper, förberedelseklass eller direktplacering, studiehandledning på modersmålet, skolinformation för föräldrar med migrationsbakgrund, ensamkommande flyktingbarn, barns och elevers utsatthet men även deras erfarenheter och resiliens. Mats Trondman, Denis Tajic, Anna Lund, Laid Bouakaz och Liv Thorstensson Davila är några av de medverkande forskarna.

Boktips för lärare på barn- och fritidsprogrammet

Systematiskt kvalitets­arbete i förskolans utbildning och under­visning Susanne Svedberg (Gothia)

Konkret och praktiskt verktyg för barnskötare och förskollärare i sitt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Att säkerställa att varje barn får förutsättningar att utvecklas mot målen. Beskrivningar, matriser och mallar ingår.

 

 

 

 

 

 

Lärarassi­stentens handbok Heléne Lind Wallerstedt (Gleerups)

Ett samlat grepp på lärarassistentens roll och arbetsuppgifter i skola och fritidshem. Där ingår administrativt och praktiskt stöd i undervisningen, vara extraresurs i klassrummet och att jobba övergripande för studiero och trivsel i skolan.

 

 

 

 

 

Den livsviktiga leken Ylva Ellneby (Natur & Kultur)

Läs om lekens olika former, hur du kan använda leken som verktyg och hur du kan hjälpa lekande barn utvidga en ”uppslukande” leksituation. Konkreta exempel varvas med lekforskning och teori. Studiehandledning finns att ladda ned gratis.

FLER BOKTIPS

Boktips: 6 läsvärda böcker för lärare

Boktips: Bred kunskap för många

Boktips: 7 läsvärda böcker för lärare i fritidshem