Boktips: 7 läsvärda böcker för lärare i fritidshem

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Sju aktuella fackböcker om allt från sociala medier till fritidslärarens yrkesuppdrag och skolvardagen för elever med autism.

Att bli fritidshemslärare, av Linnéa Holmberg (Liber)

Här får läsaren en grundläggande genomgång av yrkesrollen och fritidshemmets unika utbildningsuppdrag. Bokens innehåll är uppdelat i tre teman: Fritidshemmet i utbildningssystem och samhälle, fritidshemslärarens yrkesuppdrag och fritidshemmets pedagogik. I varje kapitel diskuteras olika yrkesnära frågor. Vad är lärande i fritidshem? Vad innebär det kompensatoriska uppdraget? Hur arbetar lärare med konflikthantering i fritidshem? Varför ska fritidshemslärare arbeta med systematiskt kvalitetsarbete? Författaren reflekterar även över vad det innebär att ha ett normkritiskt förhållningssätt i fritidshemmet och vad utomhuspedagogik innebär. I boken hörs även barns och yrkesverksamma fritidshemslärares röster. Linnéa Holmberg är universitetslektor och forskar vid Stockholms universitet. Hennes bok riktar sig till studenter och yrkesverksamma fritidshemslärare.

Autistens överlevnadsguide till skolan, av Alexander Skytte och Jiang Millington (Be My Rail)

Hur klarar jag ensamma raster, matsalar fulla med oljud och ständiga övergångar? Hur hanterar jag oron när saker inte blir som jag tänkt? Läraren Alexander Skytte, som själv har autism, och Jiang Millington, som är mamma till två barn med autism, guidar oss i den här boken i autistens skolvardag. De behandlar frågor som ilska, hur man tar kontakt med andra och klarar sådant som är tråkigt. Här kan du läsa om ork och energi, supersinnen, trygga rutiner, stress och bråk, samt aktiviteter i skolan. Boken har mängder av konkreta tipslistor och lär-känna-dig själv-frågor till eleven, exempelvis ”hitta det du är bra på”. Det här är en bok som elev och pedagog kan utgå från tillsammans för att hitta så bra lösningar som möjligt i skolvardagen.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa – en bok för skolan, av Maria Ekblom, Örjan Ekblom, Gisela Nyberg, Eva Norén Selinus (Natur & Kultur)

60 minuter – så länge bör 5–17-åringar röra på sig en alldeles vanlig dag. I den här boken beskrivs hur skolor kan främja fysisk aktivitet i skolvardagen och vilka effekterna kan bli. Läsaren får veta vad forskningen säger om sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Blir man smartare och gladare av att röra på sig? Vilka insatser är mest effektiva? Hur kan skolan jobba inkluderande med fysisk aktivitet? Författarna diskuterar även om fysisk aktivitet blivit en klassfråga. De ger en överblick över kunskapsläget, visar på utmaningar och betonar att detta inte bara berör ämnet idrott och hälsa. Avslutningsvis finns gott om diskussionsfrågor kring rörelse i klassrummet, rasterna och övriga skolmiljön. Bokens fyra författare är lärare i idrott och hälsa, sjukgymnast, fysiolog, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. 

Skolförbättring genom aktioner – verksamheter i skola, förskola och fritidshem möter forskning, av Mats Ekholm, Anette Forssten Seiser, Åsa Söderström (Studentlitteratur)

Boken sätter aktionsforskning i förgrunden. Aktionsforskning är en praktiknära forskning, ofta ett samarbete mellan forskare och praktiker, som syftar till att förbättra arbetssätt och metoder utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Författarna vill stimulera fritidspedagoger, lärare, rektorer att bli delaktiga i öka kunskapen om skola och undervisning och använda kunskapen som grund för förbättringar. Här presenteras en mängd konkreta och inspirerande exempel på aktionsforskning som genomförts i olika fritidshem, förskolor och skolor. Läs om forskningsstrategier, förutsättningar för kvalificerat pedagogiskt arbete och hur man utvecklar relationen mellan fritidspedagoger och elever. Här finns också exempel på när äldre elever hjälper yngre, kollegialt och reflektionsrikt samarbete, hur man stimulerar till inflytande och engagemang och tjugo förslag på aktioner för utveckling. Författarna är alla verksamma vid Karlstad universitet.

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling – i teori och praktik, av Eva Hjörne, Roger Säljö, red (Gleerups)

Vad innebär förstärkt elevhälsa? Hur genomför man en hälsofrämjande skolutveckling? Hur kan skolor arbeta förebyggande? Vilken evidens finns för att de fungerar? I bokens första del presenteras aktuell forskning inom området. Här skriver forskare om stress i skola och arbetsliv, fysisk aktivitet och skolprestationer, vägar till psykiskt välbefinnande bland unga, samt utmaningar och möjligheter. I del två delar lärare, specialpedagoger, rektorer, skolsköterskor och elevhälsoteam med sig av hälsofrämjande utvecklingsprojekt de jobbat med i sina skolor. Läs om delaktighet, kreativitet och förundran, hjärnsmarta insatser, hälsa genom knopp och kropp, rörelse och fysisk aktivitet, samt hur man involverar all personal i skolan och jobbar med elevinflytande.

Rusta barn för förskoleklass och fritidshem, av Ann S. Pihlgren (Studentlitteratur)

Varje år lämnar runt 100 000 barn förskolan och blir elever i förskoleklass och fritidshem. För en lyckad övergång krävs en god samverkan mellan verksamheterna. Boken tar avstamp i förskolans arbete med att göra övergången till en positiv utmaning för barnen. Det vill säga att tillsammans med fritidshem och förskoleklass skapa kontinuitet, sammanhang och progression i barnens utveckling och lärande. Läs om teori och forskning om progression, att rusta barn för språk- och matematikutveckling och deras lärandeidentitet. Här finns också kapitel som behandlar överlämningsdokumentationens innehåll, hur rutiner kan utvecklas för att förbereda barnen inför övergången och hur vårdnadshavarna kan involveras. Gott om reflektionsfrågor till arbetslaget och ”läs mer”-tips för fördjupning.

App, app, app: Handbok för dig med barn som älskar sociala medier, av Rickard Nordström och Hanna Welin

”Boken fick mig att ladda ner appen Snapchat och förstå vikten av att vara där eleverna är", säger Rebecka Nilsson, nyutexaminerad lärare i fritidshem i Landskrona.