Stress och sämre feedback med distansundervisning

Illustration: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Flera nya studier av distansundervisningen på svenska gymnasieskolor, visar att det blir bland annat blir svårare att ge feedback och att fånga upp lärandeproblem.

Lärarna upplever det svårare att ge feedback, fånga upp lärandeproblem och fördjupa undervisningen när den sker digitalt. Det visar en studie från Karlstads universitet mot bakgrund av den distansundervisning som pågick i gymnasiet under förra året.

Lärarna använde sig av en mångfald av olika digitala verktyg för att ersätta det fysiska klassrummet, men forskarna ser ändå att den relation till eleverna som lärarna värnar om var svår att upprätthålla.

Forskare vid Göteborgs universitet visar att ensamhet, bristande moti­vation och stress drabbade sistaårseleverna när gymnasieskolorna övergick till distansundervisning. Eleverna, som delat med sig av sina erfarenheter, gick på både högskoleförberedande program och yrkesprogram på gymnasieskolor över hela landet.

Även forskare vid Stockholms universitet har studerat konsekvenser av distansundervisning. Studien visar att gymnasieelever som får undervisning på distans behöver tydliga ramar. De behöver vägledning och stöttning i den frihet som distansundervisning innebär och som de aldrig fått träna.