Kämpigt att läsa in behörighet

Endast en av tio elever på fordons- och transportprogrammet läser kurser för att nå högskolebehörighet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Det är betydligt vanligare att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogrammen som domineras av flickor än på dem som domineras av pojkar. Endast en av tio elever väljer högskolebehörighet på fordonsutbildning medan fler än hälften väljer det på vårdutbildning, visar en granskning av Skolinspektionen.

Regeringen har nyligen lagt ett förslag på att högskolebehörighet ska ingå som grund på samtlga yrkesprogram. Men den elev som vill ska kunna välja bort de "extra" kurserna och därmed bli utan grundläggande högskolebehörighet. Syftet med förslaget är att fler elever ska lockas till yrkesporgram då högskolebehröighet ingår med automatik.

I dag är det fler flickor än pojkar som läser kurser på yrkesprogrammen för att få högskole­behörighet. Totalt var det 28,7 procent av killarna och 49,2 procent av tjejerna under läsåret 2019/20. En orsak till skillnaderna kan vara att elever på pojkdominerade program ofta behöver läsa fler kurser för att nå behörighet jämfört med elever på flickdominerade program. Det visar en granskning från Skol­inspektionen.

Störst andel som läser in hög­skole­behörighet finns på följande program:

  • Vård- och omsorgsprogrammet 63,8 procent.
  • Barn- och fritidsprogrammet 53,9 procent.
  • Hotell- och turismprogrammet 51,7 procent.

På de programmen är de behörighetsgivande kurserna svenska 2 eller svenska som andra­språk 2 respektive engelska 6 obligatoriska.

Lägst andel som läser till högskole­behörighet finns på följande program:

  • Fordons- och transportprogrammet 10,3 procent.
  • Bygg- och anläggningspro­grammet 21,8 procent. 

Skolinspektionens granskning av 36 gymnasieskolor visar att de flesta skolor har organiserat utbildningen så att eleverna har praktiska möjligheter att läsa in behörigheten. Men nära var fjärde skola behöver utveckla arbetet med information och vägledning. Drygt hälften av skol­orna behöver analysera skillnader mellan olika elevgrupper och olika program.

– Skolorna jobbar med jämställdhet i undervisningen men inte specifikt med att koppla det till val av kurser. Man har ibland en föreställning av att eleverna redan har valt program i nian. Vi tar inte ställning till att det skulle vara bättre för alla elever att få högskolebehörighet. Däremot ska det finnas samma förutsättningar oavsett kön eller vilken skolan man går, säger Marlene Giertz, projektledare för rapporten på Skolinspektionen.

LÄSTIPS: Välkomnar högskolebehörighet på alla yrkesprogram