Hkk-lärarna: Om vi hade mer tid skulle vi …

Hkk-lärarna Helena Stenberg, Magnus Myrberg och Sara Lindberg önskar att ämnet hade fler timmar.

Framtidsämnet hem- och konsumentkunskap måste få mer tid i skolan. Här förklarar tre hkk-lärare varför.

Helena Stenberg, lärare i hem- och konsument­kunskap på Grimstaskolan i Vällingby

Helena Stenberg

Hur stor del av din undervisning sker i köket?

– Cirka 60–70 procent skulle jag tro, men det varierar lite mellan årskurserna. Jag har eleverna varje termin men varannan vecka för att de ska få en helårsutbildning – så att alla elever får ta del av både höstens och vintersäsongens utbud av grönsaker.

Vad skulle du fokusera mer på i undervisningen om du haft fler timmar?

– Eleverna skulle få repetera sin kunskap så att de verkligen lär sig det jag vill att de ska kunna. Jag skulle även ha fler miljö­lektioner och lägga mer tid på elevernas framtid och hur de kan tänka när de flyttar hemifrån och ska klara allt själva. Som det är nu så hinner vi inte ens med det som står i läroplanen! 

Varför är hem- och konsumentkunskap ett viktigt framtidsämne?

– Eleverna måste få mer kunskap om hur man kan laga mat både hälsosamt, ekonomiskt och med mindre miljöpå­verkan. Många har föräldrar som inte heller har kunskaper om processad mat, avfallshantering och om att ha en hållbar ekonomi. Vi kan handla dygnet runt och låna pengar utan problem och det här påverkar våra ungdomar hela livet.

Magnus Myrberg, lärare i hem- och konsument­kunskap på Östra Stenhagenskolan i Uppsala

Magnus Myrberg

Hur stor del av din undervisning sker i köket?

– Jag skulle säga att 60–70 procent av undervisningstiden går åt till matlagning, bakning, diskning och rengöring i köken. Men då är inte tiden för måltider inkluderad.

Vad skulle du fokusera mer på i undervisningen om du haft fler timmar?

– Med fler undervisningstimmar skulle jag lägga ännu mer fokus på fördjupning om hur perspektiven hälsa, ekonomi och miljö hänger ihop med de praktiska arbets­processerna. Och så skulle jag se till att eleverna fick göra fler studiebesök som har med ämnesområdet att göra.

Varför är hem- och konsumentkunskap ett viktigt framtidsämne?

– Hem- och konsumentkunskap tränar barn och ungdomar i hemmets handlingar och valsituationer. Och visar hur beteenden i hushållet påverkar individen, familjen, samhället och naturen. Från jord till bord till glob.

Sara Lindberg, lärare i hem- och konsumentkunskap på Sylteskolan i Trollhättan

Sara Lindberg

Hur stor del av din undervisning sker i köket?

– Jag skulle säga att cirka 70 procent av min undervisning sker i köken. ”Learning by doing” är viktigt i hemkunskapen tycker jag.

Vad skulle du fokusera mer på i undervisningen om du haft fler timmar?

– Jag skulle satsa mer på kreativ matlagning och låta eleverna experi­mentera sig fram med smaker och kon­si­stens. Och så skulle jag vilja jobba mer med Sapere-metoden och lära dem om hur våra sinnen samarbetar med varandra. Samt mer teori kopplat till matlagningen utifrån aspekterna hälsa, miljö och ekonomi.

Varför är hem- och konsumentkunskap ett viktigt framtidsämne?

– I hkk ska eleverna lära sig om sunda vanor i vardagen – genom matlagning, kost och hälsa. Men också om hållbar utveckling där fokus ligger på hur våra konsumtionsval påverkar vårt liv. Hkk är ett ämne som alla har nytta av, resten av livet. Eleverna ska ju lära sig för framtiden då de ska ta hand om sitt eget hushåll.

LÄS ÄVEN

Debatt: Ge hkk minst tre gånger så mycket undervisningstid

Debatt: Hkk – ett ohållbart litet hållbarhetsämne

Debatt: Hkk-ämnet kan faktiskt rädda liv

Måttlig hkk-glädje efter Skolverkets nya timplansbesked

Skenande matpriser – då tar hkk-lärare med råvaror hemifrån

Egen köksträdgård lyfter hkk-undervisningen