Budskap får liv i elevernas egna bokomslag

Lisa Ling har arbetat med den här uppgiften i flera år. Den senaste gången på distans, vilket har fungerat bra eftersom uppgiften är lättare att lösa än många andra, rent materialmässigt. Foto: Oskar Omne
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

En perfekt uppgift för distansundervisning. Bildläraren Lisa Lings elever har fått formge ett bokomslag i collageform. Målet är att skapa en komposition med ett tydligt bildspråkligt budskap.

Estetiska ämnen handlar i mångt och mycket om att våga ta egna och självständiga beslut, vilket är en central del i skolans uppdrag men samtidigt något som kan vara en stor utmaning för oss människor. Även om uppgiften som ska genomföras är utformad med tydliga instruktioner.

Lisa Ling, bildlärare på Sjölins gymnasium i Stockholm, berättar om ett sådant projekt. Hon har gett sina elever i uppgift att göra ett bokomslag i collageform: framsida, baksida och rygg.

– Eleverna får börja med att välja ut en befintlig bok och fundera över vilken genre boken tillhör och hur de tror att formgivaren som gjorde omslaget har tänkt.

Fungerar bra på distans

Sedan är det dags att skrida till verket och besluta sig för vilken bok man själv vill utgå ifrån i sitt arbete.

– Det hela handlar om att skapa en komposition där de olika delarna samspelar med varandra, och med bokens innehåll.

Lisa Ling

Bor: Stockholm.
Ålder: 42,5 år (skratt).
Skola: Sjölins gymnasium, Stockholm.
På fritiden: Arbetar ständigt med bild av olika slag.
Yrke: Gymnasielärare och konstnär. Ägnar sig åt alltifrån måleri till inredning.
Lästips: Böcker om illustra­törer och konstnärer, från hela världen.
Det bästa med att vara lärare: Att man får möjlighet att hjälpa ungdomar på livets väg.

Nu senast valde en elev att göra ett omslag av Michaela Fornis bok ”Jag är inte perfekt, tyvärr”. En annan valde Stina Wollters bok ”Kring denna kropp”. För vissa flyter arbetet på, medan andra vill ha återkommande bekräftelse på att de har gjort ”rätt” val.

Lisa Ling har arbetat med den här uppgiften i flera år. Den senaste gången på distans, vilket har fungerat bra eftersom uppgiften är lättare att lösa än många andra, rent materialmässigt.

Intressanta samtal

Själv sitter Lisa Ling i sin konstnärsateljé och undervisar.

Distansarbetet har varit superkämpigt för många elever. Men det har även medfört något positivt, tycker hon. De individuella samtalen via länk har många gånger blivit mer personliga än de samtal som sker i ett klassrum fyllt av elever.

– Ibland märker man att eleverna har ett stort behov av att prata med någon, och då kan de här distanssamtalen bli väldigt intressanta.

Lisas 5 tips

  1. Uppgiften är uppdelad i två delar, en analys av ett befintligt bokomslag och ett praktiskt collagearbete.
  2. Låt eleverna analysera ett bokomslag och fundera över vilken genre den tillhör och vilken målgruppen är. Nästa steg: Varför har formgivaren valt just de färgerna och det teckensnittet? Hur påverkar det helheten?
  3. Välj en egen bok. Det är bra om eleven har läst boken, men inget krav. Först bör eleven redovisa en skiss i blyerts där det framgår hur hen tänker utforma sitt omslag.
  4. Viktigt: att inte glömma var bokens titel och författarens namn ska ligga. Tips och inspiration på teckensnitt: www.dafont.com.
    I min lektionssal tar limstiften alltid slut. Använd tapetklister i stället.
  5. Arbetet bör vara 20 x 25 centimeter, annars blir det för pilligt. Det är fritt att komplettera collaget med penna eller måleri.

LÄS ÄVEN

Bildlärarnas ilska ledde till en helt ny förening

Smörgåspapper räddar Ingers bildlektioner

Barriärer rivs när yngre porträtterar äldre

Han lessnade – och gjorde en egen lärobok om bildförståelse