Murar i Skåne – het konflikt för geografin

Anders Fridfeldt, menar att konflikten på Falsterbonäset är intressant i många olika geografiska perspektiv. Foto: Karl JK Hedin/Unsplash och Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Vellinge kommun har fått grönt ljus att bygga höga vallar och murar som ska skydda bebyggelsen på Falsterbonäset i Skåne mot översvämningar. Så här kan geografilärare utnyttja beslutet.

Frågan är infekterad och platsen är sårbar med bebyggelse nära strand med stor risk för översvämning och erosion.

Anders Fridfeldt, tidigare ut­bildningsansvarig för geografi­programmet vid Stockholms universitet, menar att ett projektarbete om platsens problem skulle kunna täcka in stora delar av det centrala innehållet i geografi. Intressekonflikter om markanvändning, naturresurser, klimatförändringar, sårbara platser och naturgivna risker för att nämna några exempel.

– Det finns helt enkelt olika starka intressen för hur marken ska användas. Så är det ofta och här spetsar det till sig. Det är jätte­intressant ur ett utbildningspers­pektiv, säger Anders Fridfeldt.

Anders Fridfeldt.

Med bra val av metoder – och fältstudier i de fall det är möjligt – kan projektet även inkludera samhällskunskap, historia, biologi och fysik. 

– Man kan exempelvis sätta eleverna i en beslutsprocess där de tilldelas olika roller i intressekonflikten. Sedan får de komma fram till om vallen bör byggas eller om det finns alternativa lösningar, säger Anders Fridfeldt.