Svårare att få fast jobb efter yrkesprogram

Andelen med etablerad anställning har minskat efter examen från yrkesprogram. Industritekniska programmet är ett av programmen som har har drabbats. Foto: Amina Dahlab
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Det har blivit svårare att få jobb efter yrkesexamen. Färre än hälften av ungdomarna har en etablerad anställning ett år efter gymnasiet, visar en ny rapport från Skolverket.
Fordon och vvs är branscher där relativt många ungdomar har fått jobb.

Andelen ungdomar med en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter yrkesexamen har ökat mellan 2015 och 2018. Men från 2019 har andelen minskat. ”Minskningen sammanfaller med en generell avmattning på arbetsmarknaden”, skriver Skolverket.

Av 23 600 ungdomar som slutförde yrkesprogram läsåret 2018/19 hade 44 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Det är en minskning med sju procentenheter jämfört med året innan.

Skolverket skriver i rapporten att minskningen sammanfaller med covid-19-pandemin.

Restaurangbranschen drabbad

Ungdomar med examen från restaurang- och livsmedelsprogrammet har haft det extra svårt att få arbete. Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden är 17 procentenheter lägre om man jämför 2020 med 2019. Även elever från det industritekniska programmet har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Här har andelen minskat med 13 procentenheter från 2019 till och 2020.

Yrkesprogram med högst andel som har etablerat sig på arbetsmarknaden tre år efter gymnasiet är fordon- och transport med 75 procent följt av vvs- och fastighet med 74 procent. Bygg- och anläggning samt el- och energi har också en hög andel unga som etablerat sig på arbetsmarknaden, 69 respektive 65 procent. Från vård- och omsorgsprogrammet är det 51 procent som har en etablerad ställning på arbetsmarknaden det beror till stor del på att programmet är det med störst andel som studerar på högskola med 26 procent.

Fler kvinnor på högskola

Genomsnittet för att ha fast arbete tre år efter ett yrkesprogram är 58 procent. Drygt tio procent har en svag eller osäker ställning på arbetsmarknaden. Nio procent studerar på högskola och nästan lika många är i övriga studier, till exempel folkhögskola och yrkeshögskola.

Större andel män än kvinnor har en etablerad ställning på arbetsmarknaden efter ett yrkesprogram medan en större andel kvinnor studerar.

Totalt sett tre år efter gymnasieskolans samtliga program är det 33 procent som har en etablerad ställning på arbetsmarknaden medan 42 procent studerar på högskola.

Definitionen på etablerad ställning på arbetsmarknaden är bland annat ingen förekomst av arbetslöshet under året.

Rapporten ”Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2020 efter gymnasieskolan” finns att läsa på Skolverkets hemsida.

 

Läs mer:

De som är flest klarar sig bäst

Koll på rättigheter i arbetslivet