Svårt att lyckas anställa yrkeslärare

Det råder brist på yrkeslärare, både nyutexaminerade och erfarna. Foto: Getty Images.

Nio av tio arbetsgivare uppger att det är svårt att hitta utbildade yrkeslärare. Dessutom väntas stor brist på yrkesutbildade personer inom flera branscher, visar Arbetskraftbarometern från SCB.

Totalt 56 procent av arbetsgivarna anger att antalet anställda yrkeslärare kommer att öka. Endast två procent av arbetsgivarna tror att behovet av yrkeslärare kommer att minska.

Samtidigt anger cirka 85 procent av arbetsgivarna att det råder brist på yrkeslärarutbildade sökande. Det gäller både nyutexaminerade och erfarna.

Arbetskraftbarometern visar även att det är stor brist på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar.

Det påverkar flera sektorer, till exempel teknik- och tillverkning, kyl, värmepumps- och ventilationsteknik, fordonsutbildning, byggutbildning samt utbildning i automation. Efterfrågan på yrkesutbildade är stor även för inriktning mot transport och naturbruk.

Även inom vården är det svårt att få utbildad arbetskraft. En stor andel av arbetsgivarna uppger brist på nyutexaminerade röntgensköterskor och grund­-ut­bildade sjuksköterskor.

Resultaten i rapporten bygger på en enkät som skickas till cirka 7 200 arbetsställen.