Yrkeslärare fixar apl utomlands

Lärarna Chris Nilsson, Ville Peltomäki och Caroline Svensson från Malmö samt Sabine Skroten från Friesland College i Nederländerna. Foto: Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

När eleverna på Yrkesgymnasiet Malmö åker till Nederländerna på Erasmusutbyte har några av deras lärare redan varit där. Ville Peltomäki och hans arbetskamrater utbyter erfarenheter med sina nederländska kollegor och förbereder elevernas utlandsvistelse.

En dubblering av anslagen till Erasmusprogrammet ska få fart på utbytet mellan skolor i Europa efter nedgången under pandemin. Bättre möjligheter till praktik och kortare utlandsvistelser ska locka fler yrkeselever, men också fler lärare.

– Möjligheten att komma iväg utomlands är inspirerande för oss alla, säger Ville Peltomäki, idrottslärare och Erasmuskoordinator på Yrkesgymnasiet Malmö, som är en del av Thoréngruppen.

Totalt för alla utbildningsformer uppgår budgeten för den nya programperioden för Sveriges del till nästan en miljard kronor. Ytterligare en nyhet är möjligheten för enskilda skolor att bli ackrediterade.

– Vi har fått en fem års ackreditering och det innebär att vi kan planera långsiktigt och hållbart, säger Ville Peltomäki.

Öppet för gymnasiet

Inom högskolesektorn gick det att bli ackrediterad redan under den förra Erasmusperioden. I och med den nya perioden som gäller 2021-2027 finns den möjligheten nu även för gymnasieskolan och andra skolformer. Ackrediteringen gör ansökningsprocessen enklare och öppnar för regelbunden finansiering av utbytesprojekt under hela programperioden.

– Nu har vi full finansiering för ett treårigt projekt med Friesland College, ett regionalt utbildningscenter med filialer i hela provinsen Friesland. De erbjuder både gymnasieutbildning och vuxenutbildning och har sammanlagt 9 000 yrkeselever, säger Ville Peltomäki.

Ett 30-tal elever från årskurs tre på Yrkesgymnasiet Malmö har anmält sig till Erasmusutbytet, som innebär två veckors vistelse i den nederländska staden Leeuwarden i vår. Senare kommer de nederländska eleverna och deras lärare att besöka Malmö.

Lärarbesök

Ville Peltomäki och hans arbetskamrater gör flera men korta besök i Nederländerna. Efter den förberedande resan nu i början av terminen åker några grupper av yrkeslärare till Leeuwarden i november för att fördjupa kontakterna och ta reda på mer om hur de nederländska kollegorna arbetar.

– Vi ska jobbskugga dem och utbyta erfarenheter. På det sättet blir vi alla bättre på det vi gör.

Även under elevernas vistelse är lärare på plats, men bara i början och slutet av perioden. Ville Peltomäki var själv utomlands på Erasmusutbyte under sin skoltid och när har utbildade sig till idrottslärare. Han vet att eleverna också vill klara sig på egen hand.

– Vårt uppdrag är att förbereda eleverna för yrkeslivet och då är Erasmusutbyte väldigt utvecklande. De behöver lära sig ta ansvar, säger han.

Läs även: 

Ensam yrkes­lärare klarar inte apl-arbetet

De blir proffs på sitt yrke - i Sydafrika