Hans ger tips för lyckad apl

Läraren Hans Kristiansson och hans elev Theo utför kontroll i verkstaden. Hans Kristianssons fokus i undervisningen är drift- och underhållsteknik. Foto: Linnéa Tammerås.

Det finns en plats för alla och låt eleverna få prova flera moment innan de bestämmer sin väg. Det betonar yrkesläraren Hans Kristiansson, som ger tips för lyckad apl.

”Se varje individ – möt eleven i skolan och på apl.” Det var temat på Yrkeslärarkonferensen som hölls vid Linnéuniversitetet före jul. En av lärarna i ett panelsamtal var Hans Kristiansson, som undervisar i yrkesämnen på det industritekniska programmet.

En uppgift som han lyfter fram är att stötta eleverna i det som passar och som de kan vara mest lämpliga för.

– Det finns en plats för alla, det är vår uppgift att försöka styra vilken väg var och en ska gå beroende på intressen och fallenhet, säger Hans Kristiansson, som arbetar på Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby sedan tio år.

Han ger exempel på att någon elev kanske vill inrikta sig på svetsning men märker att det inte var hans eller hennes grej, då provas något annat. Det kanske är CNC-styrda maskiner som passar bättre, eller att rita i CAD.

– Eleverna får prova på det mesta innan de bestämmer sig för vilken inriktning de vill gå. Jag och mina kollegor har haft flera anställningar innan vi blev lärare så vi har en känsla för vad olika elever kan passa till, säger Hans Kristiansson, som undervisar på inriktningen driftssäkerhet och underhåll.

"Många är väldigt kreativa"

Han betonar att många elever växer när de får arbeta mer praktiskt. Efter ett par veckor brukar Hans Kristiansson och hans kollegor åter titta på anteckningarna från grundskolans överlämning för eleverna i årskurs 1.

– I vår verklighet stämmer det inte alltid med det som grundskolan fått fram. De praktiska inslagen på grundskolan är väl i stort sett bara slöjd men här märker man att många är väldigt kreativa och har fallenhet för att arbeta praktiskt. 

Huvuddelen av apl ligger i årskurs tre på det industritekniska programmet på Knut Hahn. Hans Kristiansson tycker att han efter flera år som yrkeslärare har bra koll på vilka elever som passar för vilka företag.

– Nu känner jag personalen på praktikplatserna och vilken underhållsverksamhet de har. På så vis kan jag matcha in eleverna.

Någon gång händer det att en elev får avbryta apl. Då får eleven komma tillbaka till skolan.

–Ett skäl till att apl inte fungerat kan vara att det har blivit för komplicerat på en gång. Då kan vi ha mer under­visning i verkstaden. Eleverna får göra de moment som behövs och bli tryggare i det. Sedan kan eleven testa apl igen, kanske på ett annat företag med liknande uppgifter.

Lärarlegitimation i 50-årspresent

Tidiga mornar och långa dagar kan också var en utmaning för vissa elever. Inte minst om restiden är lång.

– Jag har till exempel kontakt med före­tag i Tingsryd och en del elever kan vara där i stället för i Ronneby.

Själv började Hans Kristiansson läsa till yrkeslärare vid Linnéuniversitetet efter
en yrkesbana med produktionsteknik, kvalitetsteknik och som svetsansvarig.

– Jag gav mig själv en lärarlegitimation i 50-årspresent. Att jag sadlade om till yrkeslärare är inget jag ångrar. Möjligen att jag inte tog det steget lite tidigare.

Tips för att eleverna ska lyckas på apl:

  1. Skicka sms till eleverna för att kolla av hur det går.
  2. Slå också en signal till handledaren utöver trepartssamtalen.
  3. Låt eleven träna extra mycket i skolan på de moment som ingår på företaget.
  4. Försök att hitta apl-platser nära elevens hem för att minska restider.

Hans Kristiansson

Ålder 61 år.

Bor: Tingsryd.

Gör på fritiden: Går på hockey i Tingsryd och läser en del just nu, till exempel Lars Wilderäng och Tom Clancy.

Favoritprogram: Mest nyheter och allmänbildning.

Bästa med att vara yrkeslärare: Att det är så mycket olika saker som händer. Det är stor variation.