”Tankevurpa att ta bort fysisk undervisning”

Det ska aldrig vara ekonomiskt motiverat att låta elever följa undervisningen hemifrån. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Lärarförbundets förste vice förbundsordförande Maria Rönn välkomnar digitala verktyg och nytänkande i undervisningen.
– Men motivet måste alltid vara pedagogiskt, understryker hon.

Maria Rönn, vice ordförande Lärarförbundet.

Under pandemin har alla lärare tvingats att utveckla former för digital undervisning. Många har varit kreativa och skaffat sig ny kunskap och färdigheter om digitala verktyg som de nu vill fortsätta jobba med.

– Det välkomnar vi. Att lärare får möjlighet att utveckla sin metodik och sin undervisning och hittar fler sätt att föra ut kunskap, säger Maria Rönn.

Däremot ser hon en fara i att det finns ekonomiska intressen som vill se fjärr- och distansundervisning som ett fullgott alternativ.

– Vi har sett en önskan från arbetsgivar­håll att spara lokaler och utöka antal elever i grupperna. Men de som tror att man kan nå vinster genom att ta bort fysisk undervisning gör en tankevurpa. Även högkvalitativ distansundervisning kostar. 

Svårt bygga relationer på distans

Nu hoppas hon att skolorna så mycket som möjligt återgår till läget före pandemin. Hon refererar till Lärarförbundets undersökningar där lärare bland annat anger att glädjen i arbetet har minskat och att eleverna har fått svårare att nå målen. 

– Det tror jag framför allt beror på att det är svårare att bygga relationer på distans. Det är oroande eftersom relationsbygget är nödvändigt för att kunna uppfylla skolans värdegrundsuppdrag. Tar vi bort det måste läroplanen skrivas om, konstaterar Maria Rönn.

Därför tror hon inte heller på olika varianter av hybridundervisning som ett alternativ på systemnivå.

– Däremot kan ett lärarlag eller en skola komma fram till att det är rätt väg att nå en speciell elev eller elevgrupp. Exempelvis har vi på min skola valt att fortsätta ha utvecklingssamtalen på distans. Men besluten måste alltid grunda sig på pedagogiska motiv med bas i forskning och beprövad erfarenhet.