Böcker om hälsa och effektivt pluggande

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Tips för att utveckla elevernas studiestrategier och hälsofrämjande insatser i gymnasiet. Det är ett par ämnen i bokfloden.

Rusta med strategier

Syftet med boken är att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt att utveckla bra studiestrategier för att nå målen och slutföra sin gymnasieutbildning. Kunskap om studiestrategier gynnar alla elever i gymnasiet, men för elever som är i behov av stöd kan det vara avgörande för studieframgång och välmående. Här presenteras konkreta verktyg för att hjälpa eleverna att planera, organisera och utveckla sin analytiska förmåga. Läs om stödinsatser på gymnasiet, ökad självständig­het, veckoplanera, digitala hjälpmedel, anteckna, läsa ämnestexter, grupparbeten, muntliga presentationer, kamratbedömning och självutvärdering. Till varje kapitel finns frågor för kollegial diskussion och reflektion.

Boken avslutas med förslag på upplägg för kollegialt lärande och fem fiktiva elevfall att utgå ifrån. 

Handbok om analfabetism

I Sverige har nästan 13 procent av den vuxna befolkningen inte tillräckliga läsfärdigheter. Bokens författare, Gulistan Kavak, är själv uppvuxen med föräldrar som är analfabeter. I första delen berättar hon sin egen historia. Om att som barn konstant behöva tolka åt sina föräldrar i förskolan och skolan, vid sjukhusbesök, i affärer, i kontakten med myndigheter … Hon beskriver de utmaningar familjen stött på i vardagen och tunga samtal hon tvingats tolka. I övriga kapitel belyser Kavak hur det är att leva med analfabetism i Sverige i dag. Här finns intervjuer med lärare, socionomer och så klart även med analfabeter. Aktuell forskning på området presenteras. Verktyg och handfasta råd hur man kan stötta dessa utsatta barn och deras föräldrar. Kavak jobbar som skolkurator.   

Hälsofrämjande arbete på gymnasiet­

”Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med gymnasie­ungdomar ger möjlighet att identifiera riskfaktorer och att skapa relationer”, skriver Matilda Gend, skolkurator, och Anette Odder, skol­sköterska. De utgår från ett årshjul vilket gör arbetet tydligt, syste­matiskt och ger möjlighet till utvärdering. Här presenteras metoder för att bygga relationer, skapa gemenskap i klassen, förebygga och lindra stress, främja psykosocial, fysisk- och sexuell hälsa. 

Boken vänder sig till elevhälso­personal och elevhälsoteam.