Yrkeslärare tipsar om att lyfta sitt program

Yrkeslärarna Anders Åström, Christina Dolk och Anders Lövgren.

Göra branschen mer känd, bjuda in elever till skolans verkstad eller göra en film. Det är några tips för att få elever att söka ett specifikt yrkesprogram.

Anders Åström, yrkeslärare industritekniska programmet, Tannbergsskolan i Lycksele.

Anders Åström, Lycksele:

1. Hur arbetar du/din skola för att fler ska söka yrkesprogram?

– Niorna i grundskolan har kommit hit en timme på en tekniklektion. Många unga i dag har aldrig satt sin fot i en verkstad. I vår planerar vi att bjuda hit sjuor och åttor infor deras gymnasieval. Jag har gjort en film om vårt program som visats på vår lokala Ica-affär.

2. Vad tror du är viktigast för att elever ska söka ditt program?

– En stor del är nog att industrisektorn måste bli mer känd för ungdomar. Om man då får upp ögonen för att vilja jobba inom industrin så måste man ju söka det programmet. Det är också viktigt att studie- och yrkesvägledaren berättar om alla program. Föräldrar och kompisar påverkar också mycket.

3. Tror du att högskolebehörighet som grund på yrkesprogrammen kommer att locka fler?

– Jag tror att det kan påverka positivt. Det ser åtminstone bra ut på papperet att högskolebehörighet ingår. Det kan påverka föräldrars inställning. Sedan kan man ju välja bort behörigheten men den ingår ändå i programbeskrivningen.

Christina Dolk, yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet lärlingsutbildningen, Ekebygymnasiet Uppsala.

Christina Dolk, Uppsala:

1. Hur arbetar du/din skola för att fler ska söka yrkesprogram?

– Vi har öppet hus, och syns på Facebook, Instagram och gymnasiemässa. Vi gör även skolbesök hos niorna. Vi lärare pratar gott om utbildningen i alla lägen och våra elever är våra ambassadörer.

2. Vad tror du är viktigast för att elever ska söka ditt program?

– Att det finns möjlighet till jobb, att det är mycket apl på lärlingsutbildningen och att de gillar att jobba med barn och människor. 

3. Tror du att högskolebehörighet som grund på yrkesprogrammen kommer att locka fler?

– Kanske, men framför allt kommer föräldrar låta sina barn välja yrkesprogram när den möjligheten finns. Förr trodde ju många att man inte kunde välja till högskolebehörighet.

Anders Lövgren, yrkeslärare på el- och energi­programmet, NTI-gymnasiet i Västerås.

Anders Lövgren, Västerås:

1. Hur arbetar du/din skola för att fler ska söka yrkesprogram?

– På min skola har vi kö till el- och energiprogrammet och jag tror att
vi får många sökande även till nästa läsår. Så på ett sätt är det en ickefråga men vi behöver fler sökande till teknikprogrammet.

2. Vad tror du är viktigast för att elever ska söka ditt program?

– Tyvärr tror jag att det fortfarande finns en uppfattning om att yrkesprogram är lite smutsigt och mindre värt. Den uppfattningen måste vi komma åt och förändra.

3. Tror du att högskolebehörighet som grund på yrkesprogrammen kommer att locka fler?

– Jag tror inte att det kommer att ha någon större påverkan. Möjligen att en del föräldrar känner sig tryggare inför valet. Däremot tror jag tyvärr att behörigheten kan leda till fler avhopp på yrkesprogrammen när eleverna måste läsa mer.