Bildlärare poddar om selfies och fejkade bilder

Skaparna bakom Bildpodden. Från vänster: Elisabet Jonsved, Sibel Norman och Elin Jönsson. Foto: Sibel Norman.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Kroppsaktivism, selfies och meme-bilder. Det är några av de ämnen som diskuteras i Bildpodden. En podd skapad av – och för – bildlärare.

Hur kom det sig att du – Elisabet Jonsved – tillsammans med Sibel Norman och Elin Jönsson beslöt er för att starta Bildpodden, med målgruppen bildlärare?

– Bild, visuell kultur och bildämnet är mer aktuellt än någonsin, inte minst genom hur digitaliseringen gynnar multimodala språkuttryck med bild i fokus. Bildämnet har stor potential att öka elevers förståelse av medier, ett kunskapsområde som är eftersatt i många sammanhang. Och det var anledningen till att vi ville göra en podd där vi diskuterar bildens roll i samhället, exempelvis med utgångspunkt i fenomen som kroppsaktivism, artificiell intelligens och selfies, säger Elisabet Jonsved.  

Alla är utbildade bildlärare men har andra yrken i dag. Berätta. 

– Vår utbildning på Konstfack grundade sig i forskningsfältet visuell kultur, vilket är ett tvärvetenskapligt fält som handlar om relationen mellan seende och kunskap. Alla arbetar med pedagogik inom det här området, men inte i klassrummet. Jag jobbar inom utbildningsförvaltningen med lärarfortbildning inom bild och medier, exempelvis. Syftet är att föra bildpedagogiska samtal eftersom vi upplevde en ensamhet inom det här kunskapsfältet när vi jobbade ute på skolor.  

Skaparna bakom Bildpodden

Sibel Norman arbetar med information och bildpedagogik på Bonniers Konsthall.

Elisabet Jonsved arbetar som film- och mediepedagog på Medioteket, avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa.

Elin Jönsson arbetar med kursutveckling kring digitalisering och mediekunnighet inom ett EU-projekt.

Programmen är uppdelade i olika teman. Kan du ge ett exempel?

– I ett program pratade vi om ”memes”. Det vill säga ett internetfenomen bestående av bilder eller video med text som ofta blir en multimodal lek med bild och ord. (Meme-bild: när man använder redan tagna bilder på exempelvis kändisar och lägger till en bildtext för att skapa en humoristisk effekt. reds.anm.) Memes kan ha en stark kommunikationskraft, vilket är intressant. De kan fungera som humor, samhällskommentar, satir och sammanhållande kraft inom en viss grupp. Det vardagliga, roliga kan också få politiskt inflytande, allt på en och samma gång.   

Vad får bildlärare ut av att lyssna på er podd?

– Vi tittar på bildspråkets innehåll och budskap och det här angår alla. Bildämnet är brett och består av väldigt mycket, både teori och praktik, vilket ställer stora krav på lärarna. Klasserna är stora och man har ont om tid. Vår podd kan hjälpa alla ämneslärare att reflektera över vilket visuellt material man använder i skolan och hur vi kan ge eleverna färdigheter för att kunna möta bilder i ett medialt samhälle. Vi lever i ett samhälle som är medialt komplext och vi vill bidra med att medvetandegöra det.  

Vad tycker ni om dagens bildundervisning?

– I det här sammanhanget passar det att ställa sig frågan om vad bildämnet ska vara i dag? Ska det vara en skapande fristad gentemot de andra ämnena? Eller ett språkligt ämne med fokus på de mediala aspekterna? Åsikterna går isär även bland oss bildlärare. Jag tycker inte att man ska ta bort något, men bild är även ett språkämne. Personligen drömmer jag om att bild skulle delas upp i två ämnen. Ett ämne i skapande och ett med mer medialt och språkligt fokus. 

Tre av Bildpoddens teman

”Digitalisering, mediekunnighet och bildämnets framtid” 

Om hur vi bör förhålla oss till samtidens mediemiljöer och vilken potential bildämnet har för att öka elevers förståelse för medier.

”Emojis och mukbangs”

Om hur närvaron på sociala medier har ökat under pandemin och blivit en större del av vår vardag. Här diskuteras vilka emojis som använts mest under pandemin och varför, och hur internetfenomenet mukbang har blivit extra aktuella under dagens isolation. (Mukbang är en ”ätsändning” där en person som äter en rejäl måltid framför kameran, och pratar samtidigt.)

”Deep fakes och cheap fakes”

Här reflekterar de om AI-tekniken, som kan manipulera videos så det ser ut som att någon säger, eller gör något, som hen inte har gjort. (Deep fake: AI-teknik som kan byta ut ansiktet på en aktör i en film. Användes initialt inom porrindustrin. Cheap fakes är ungefär samma sak.)

Lyssna på Bildpodden här

LÄS ÄVEN

Budskap får liv i elevernas egna bokomslag

Debatt: Byt namn på bildämnet i skolan

Smörgåspapper räddar Ingers bildlektioner

Bildlärarnas ilska ledde till en helt ny förening