Debatt: Byt namn på bildämnet i skolan

Det finns ingen anledning att behålla namnet bild. Det är så platt och enformigt och beskriver inte ämnets innehåll, skriver lärarstudenten Moa Liljedahl. Foto: Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Höj bildämnets status i skolan genom att byta namn till Visuell kunskap. Ämnet är så mycket bredare och relevantare idag än vad det historiskt sett har varit och det är därför dags att byta namn som mer passar dagens innehåll, skriver debattören

Bild har funnits som skolämne sedan tidigt 1800-tal och har gått från mer teknisk art med naturvetenskapligt fokus till ett mer humanistiskt och estetiskt ämne. På senare tid har ämnet förskjutit fokus från teckning till att innehålla visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I kursplanen för ämnet står det att "bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet." Därmed kan vi inte reducera ämnet till att endast inkludera begreppet bild

Tusentals visuella intryck varje dag

Vi får tusentals visuella intryck varje dag från internet, tidningar, sociala medier och reklam med mera. Visuell literacitet har vuxit fram som begrepp vilket innebär att vi ska kunna tolka och läsa av bilders betydelse. Detta sätter skolan fokus på idag men elevernas förväntningar på ämnet verkar inte stämma överens med Skolverkets tankar om vad ämnet ska innehålla. Elevers inställning till bildämnet tyder på att de tycker att det är mindre viktigt, har låg status, vet inte vad det syftar det till eller vad det kan användas till. Detta måste vi ändra på då ämnet i allra högsta grad är aktuellt och viktigt. 

Själv läser jag sista året på grundlärarprogrammet 4-6 och har lagt till bild som en extra kurs för att jag vet att jag förmodligen kommer att ha detta ämne när jag kommer ut i verkligheten. Det är vitala kunskaper som lärs ut i ämnet och som behövs i ett samhälle som är i konstant rörelse. Idén om ett namnbyte kom när jag och mina studiekamrater hade litteraturseminarium över Zoom där vi diskuterade att det finns ett glapp mellan elevers förväntan på bildämnets innehåll och syftet som står i kursplanen Lgr11. Min idé var att lärare kunde bli hjälpta av att lyfta statusen på ämnet om man byter namn och senare kom min studiekamrat Linnea Schödén med förslaget Visuell kunskap

Kan lyfta ämnets status

Det finns ingen anledning att behålla namnet bild. Det är så platt och enformigt och beskriver inte ämnets innehåll. Visuell kunskap gör att ämnet lyfts upp på samma nivå som exempelvis naturvetenskap och samhällskunskap. Det handlar om att se ämnets helhet och inte förminska dess innehåll. Det skulle gynna alla som som på något sätt agerar i skolans värld. Låt oss inte stanna kvar i gamla mönster och säga "så har det alltid varit och ska så förbli". Låt oss istället följa med tidens förändring och äntligen ta in ämnet i 2000-talet. 

När eleverna kliver in i ett klassrum och det står Visuell kunskap på schemat kommer de att förstå att det är ett bredare spektrum av lärdom än vad som tidigare antytts. Lärare kommer vara tvungna att höja sin kompetens och ta ämnet på allvar. Politiker och makthavare kommer förhoppningsvis sluta tro att bildämnet är något som görs utan riktigt syfte och jobba för att ämnet ska få mer tidsutrymme i skolan. De kommer inse att utan Visuell kunskap hamnar Sveriges invånare efter i att tolka och förstå visuella budskap. Varsågod politiker – ta detta vidare i rätt kanaler!

Moa Liljedahl

Student, Högskolan Dalarna

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

LÄS ÄVEN

Bildlärarnas ilska ledde till en helt ny förening

Därför svängde Skolverket efter bildlärarupproret

Debatt: Bildlärare i stort upprop mot nya timplanen

Lärarilska mot att bildämnet kan få färre timmar på högstadiet