Forskarna: Vagt ämnesspråk leder till mer idrott än hälsa

Katarina Lundin till vänster är professor i språkdidaktik vid Lunds universitet och Katarina Schenker är professor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Ämnesspråket i idrott och hälsas kursplaner är vagt, liksom i läromedlen. Särskilt gällande språket i hälsodelen. Konsekvensen kan bli ett snedvridet ämne som påverkar både likvärdighet och ämnes­innehåll, enligt ny forskning.

Har analyserat fyra läromedel

Flera forskningsrapporter om ämnet idrott och hälsa har kommit fram till att ämnesspråket är för vagt, inte minst när det gäller hälsodelen. Men ingen har studerat frågan utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv, förrän nu. Forskarna Katarina Lundin och Katarina Schenker har analyserat vad som skrivs fram som centrala begrepp i fyra läromedel för att ta reda på om det är någon skillnad i ämnesspråket i ämnets två delar.

Idrott är mer specifikt

En slutsats är att ämnesspråket för idrottsdelen är starkare och mer omfattande. Där finns fler konkreta ämnesbegrepp.

– Dessutom består orden ofta av sammansättningar. Då blir orden mer specifika, vilket i sin tur innebär att det blir enklare att se vad man ska göra som lärare. Samt att förklara för eleverna vad som förväntas av dem, säger ­Katarina Lundin och förtydligar skillnaden genom att nämna exempel som idrottens ”intervall­träning” och det mer vaga hälsobegreppet ”negativ stress”.

Tyngdpunkt på idrottsdelen

Sannolikheten att det blir betydligt mer undervisning i idrotts­delen än i hälsa är stor, menar hon. Även kursplanerna är vaga.

– Det öppnar för att det är ganska enkelt att fortsätta att göra som man gjorde innan ämnet blev idrott och hälsa – att tävling och mätning fortsätter att regera ämnet. Men samtidigt är det inte särskilt uppstyrt vad som ingår i idrottsdelen, om man tittar på vad det faktiskt står i kursplanerna.

Olikvärdig bedömning

Om ämnesspråket tillåts dra upp riktlinjerna för undervisningens innehåll är risken stor att elever inte får visa upp sina kunskaper i allt som ingår i ämnet idrott och hälsa.

– Bedömningsunderlaget riskerar att bli skevt eftersom ämnesspråket i idrott är så tydligt dominerande. Den elev som är bättre på resonemang om kropp och hälsa än på bollspel får inte möjlighet att visa det när störst vikt läggs vid idrottsprestationer, vilket kan påverka en likvärdig bedömning.

Läs mer om forskningen i den här rapporten.

LÄS ÄVEN

Många idrottslärare arbetar hållbart – utan att inse det

Hur hälsosamma måste idrottslärare vara?

Hon vill att det tävlas på rätt sätt i idrotten

Så vill professorn att idrottsämnet förändras

Idrottsläraren: Fokusera mer på de svagaste eleverna