Niornas svar – efter brevet från utbildningsministern

Emiliah Molander och Elin Jernkrok med sin klass 9A i ryggen är inte nöjda med svaret från Anna Ekström på deras oro för sin egen och andra skolungdomars hälsa.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Elins och Emiliahs debattartikel om nationella proven och psykisk ohälsa här på Läraren.se fick stor uppmärksamhet. Maria Wimans niondeklassare i Skapaskolan i Huddinge fick svar från utbildningsministern – men är inte nöjda.
Här ger hela klassen en replik till Anna Ekström med ett öppet brev.

LÄSTIPS: ”Vi unga ska inte offra hälsan för Skolverkets statistik”

Läs nya svaret från niorna här:

Hej Anna,

Tack för ditt brev till oss! Vi känner dock att det blev en del missförstånd så därför väljer vi att skriva till dig igen.

Att gå i nian är något som borde kännas lättsamt, istället är sista året i grundskolan fyllt av stressade dagar, nätter och morgnar då frågan om man duger snurrar i huvudet konstant.

När nationella prov blir inbakade i skolgången så kraschar det flödet man hade innan i högstadiet. Att gå i nian känns som att det endast handlar om att prestera och bevisa våra kunskaper på nationella proven, och inte faktiskt att utvecklas och lära oss om saker och ting

Vad händer om huvudet står stilla under provtillfället? Resultaten på de här skriftliga och muntliga proven spelar ju en stor roll för vår framtid, våra drömmar. Man vill ju känna sig lättad att allt det här slitet, de här ångestattackerna, förberedelserna,oron, att det var värt det. Men vad händer om det inte blir som jag vill? Har allt då varit förgäves? Tänk om min nervositet står i vägen för min prestation på proven?

Anna, vi kan inte låta bli att undra över om du på riktigt förstår vad de nationella proven och dagens betygssystem gör med dagens ungdomar?

Det ska väl ändå vara mina kunskaper som bedöms och inte hur bra jag är på att skriva prov? Idag står det att elevens prestation på nationella proven särskilt ska beaktas när läraren sätter elevens betyg; i praktiken betyder detta att en elev kan prestera på exempelvis A-nivå under ett helt läsår men sänka sitt slutbetyg avsevärt på grund av ett D på nationella proven, och vise versa. Detta är inte rättvist! De viktigaste betygen i hela grundskolan ska inte hänga på prestationen under en pressad provsituation.

Anna, vi kan inte låta bli att undra över om du på riktigt förstår vad de nationella proven och dagens betygssystem gör med dagens ungdomar? Den stress som vi unga känner över proven är inte “litegrann” eller "en nervositet som gör oss alerta", den är extrem och kan i många fall leda till seriös mental ohälsa. Det är dessutom bevisat att psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat något otroligt under de senaste tjugo åren.

Din lösning på detta problem verkar vara att vi elever som mår dåligt kan vända oss till skolans kurator. Detta var enligt oss ett märkligt förslag som visar på att du inte förstått oss och vår poäng. Varför ska elever ens behöva må såhär dåligt? Och varför kan inte de som sitter på makten göra något för att förändra detta? Ska ni vuxna endast sitta och titta på när ungdomarna sliter sig själva itu, när vi går sönder och rasar till botten?
En kurator löser heller inte problemet i sig. En kurator kan hjälpa dig hantera stressen och ångesten men de kan inte bota den eller få den att magisk försvinna. Ifall psykiska ohälsa beror på skolan och dess undervisning kommer den inte att försvinna för att du pratar om den, den kan bli hanterbar men den försvinner inte, inte när faktorn som orsakar den är kvar. Med ett snitt på 427 elever per kurator i Sveriges skolor går det dessutom inte att bara gå till en kurator om man mår dåligt.

Betygen betyder så mycket för oss, vår framtid samt vår syn på oss själva. Det skulle vara enormt uppskattat om du kunde titta förbi oss och lyssna lite på våra tankar kring slutet av grundskolan. Detta skulle vara nyttigt för oss men likaså dig själv då du kommer att få nya intryck och förslag på möjliga förbättringar. Bland annat skulle vi kunna presentera vårt förslag om anonyma prov och andra tankar på hur proven skulle kunna bli mindre mentalt jobbiga för oss elever. De nationella proven måste inte nödvändigtvis tas bort men de måste modifieras och förbättras. För det kan ju inte vara meningen att ungas hälsa offras för att säkerställa att lärare gör en likvärdig bedömning?

Hälsningar,

Märta Moqvist Nygren, Leona Nyman-Strachal, Olivia Krogstad, Emiliah Molander, Elin Jernkrok, Adam Hassad, Alve Köhler Hedman, Ylva Envall, Arda Tiftikci, Elias Overud, Zackarias Pesonen, Anton Ström, Anton Bertenstam, Sonia Enqvist, Mia Puskar, Rebecka Brohoff, Hassan Mahdi, Lukas Elmén och Jizzeth Rodriguez Suikka

Årskurs 9, Skapaskolan i Huddinge

LÄS ÄVEN

Skolverkets lösning: Fler prov för Pisa-skolor

Läslarmet: Historiskt ras för Sverige

Hon är årets Guldäpplevinnare