Kravet på regeringen – efter lärarnas larm

Sveriges Lärare och ordföranden Johanna Jaara Åstrand kräver att regeringen ändrar direktiven för extra anpassningar.

Kritiken växer mot hur lärare och elever drabbas av effekterna av extra anpassningar.
Nu vill Sveriges Lärare att regeringen griper in.
– Vi kräver åtgärder, säger ordföranden Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: Skolverket efter kritiken: ”Det kan bli för mycket”

Det handlar om lärare som har tjugo olika anpassningar att bocka av – under samma lektion.

Eller lärare som håller en lektion på tre olika nivåer.

Väntar på Tidö-löftet

– Löftet om minskad dokumentation finns med i Tidöavtalet och att det var en prioriterad utredning. Än så länge har den inte dykt upp, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Och dokumentationsbördan ökar med anpassningarna – trots att avsikten från början var den motsatta.

Extra anpassningar blev 2014 en del av de insatser som görs för elever som riskerar att inte nå upp till kunskapskrav eller godkända betyg.

Då blir anpassningarna ett problem

– Det har fått motsatt effekt. Det har också blivit en ursäkt att inte sätta in särskilt stöd, trots att lärare larmar, utan i stället lett till ännu fler krav på extra anpassningar. Det var aldrig avsikten, men det har blivit verkligheten, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon påpekar samtidigt att en anpassad undervisning knappast är nyheter för lärare.

– Som lärare bedriver vi alltid undervisning utifrån elevers behov. Det är en del av att vara lärare. Men när extra anpassningar blir en del i ett system som inte är ändamålsenligt så blir det ett stort problem, säger hon.

Fackförbundets kravspecifikation har två huvudspår.

  • Statligt finansiellt ansvar för skolan, så att det finns resurser som kan möjliggöra adekvata anpassningar och ge särskilt stöd.
  • En ny syn på lärande och lärare.

Kravet från Sveriges Lärare

– Lärares bedömning av behov och åtgärder måste tas på allvar. För det krävs en attitydförändring, en ökad tillit till lärarprofessionens kompetens och bedömning av åtgärder, säger Johanna Jaara Åstrand.

Sveriges Lärare kommer inom kort att presentera statistik över hur situationen med extra anpassningar och särskilt stöd ser ut.

– Vårt huvudkrav är att lärare, inklusive speciallärare och specialpedagoger, måste få större inflytande över vilka åtgärder som krävs och att när behov lyfts så ska skyndsamma insatser ske. Behov och åtgärder får inte bollas tillbaka till lärarna själva, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: 

Lärarnas ord om extra anpassningar: ”Blir bara mer och mer”

Läraren om extra anpassningar: ”Ett svek"

Att undervisa ihop – en nyckel för anpassningar

Tre råd till lärare: Så arbetar du med anpassningar

Forskaren: ”Skippa anpassningar för varje elev”

Recept för inkludering: Lärare som samarbetar

Lärarna svarar: Så hanterar vi extra anpassningar