Så får du samma bok att funka för alla elever

Cecilia Lind är högstadielärare i svenska, sva och engelska på Montessoriskolan Elyseum i Göteborg och Petra Andersson är lärare i svenska och sva på Utmarksskolan i norra Kortedala. Foto: Getty images och Pernilla Lorentzson

Att läsa en gemensam bok skapar samhörighet, men att hitta en som passar alla elever när kunskapsnivån spretar kan kännas som en omöjlighet. Men det är det inte, enligt lärarna Cecilia Lind och Petra Andersson.

1. Förberedelse viktigast

För att få en skönlitterär bok att passa alla elever krävs noggrann organisering inför läsningens alla moment. Planering är A och O.

– Jag vill att eleverna utmanas att tänka och handla på en nivå som är snäppet över deras redan uppnådda utvecklingsnivå. Alla ska utmanas, men ingen får lämnas ensam i sitt lärande. Vissa behöver mer stöttning än andra och då gäller det att hitta former för det, säger Cecilia Lind.

2. Skapa ett tillåtande klimat

Det är viktigt att skapa en trygg miljö där eleverna förstår att allas tankar är intressanta, annars är det svårt att våga sätta ord på vad man tänker. Cecilia Lind slår även ett slag för högläsning:

– Läraren måste jobba hårt med att se till att alla är med i läsprocessen. Inledningsvis kan man arbeta med att skapa en förförståelse kring texten. Exempelvis genom att plocka ut nyckelbegrepp, diskutera dem och skriva upp dem på tavlan och kanske dela upp svåra ord i flera delar så att alla förstår vad de betyder.

3. Låt alla visa sitt register

Petra Andersson säger att ­hennes elever uppskattar spännande och lite provocerande böcker. Och böcker som tillför nya perspektiv eller skapar igenkänning. Ibland blir det klassiker, men det kan lika gärna vara mer lättläst litteratur.

– Nyligen läste vi den tunna och enkla boken ”Färglös”. Den rymmer många viktiga samtalsämnen och vi höll på med den jättelänge. Slutligen skulle eleverna sammanfatta boken i skrift. Några skrev ett fåtal meningar, andra ett halvt A4-ark, och på så sätt fick alla möjlighet att visa sitt register.

4. Nivåanpassa arbetet

För ett meningsfullt arbete med en bok krävs gott om tid, allt för att skapa förutsättningar för strukturerade samtal. Under samtalen kan man jobba med olika nivåanpassade närläsningsprinciper, säger Petra Andersson som ofta använder sig av Aidan Chambers samtalsmodell för att få i gång konstruktiva samtal.

– Då använder man sig av öppna frågor som får eleverna att tänka och resonera, i stället för slutna ”ja och nej”-frågor.

Tipsarna: Cecilia Lind är högstadielärare i svenska, sva och engelska på Montessoriskolan Elyseum i Göteborg och Petra Andersson är lärare i svenska och sva på Utmarksskolan i norra Kortedala. De är språk-, läs- och skrivutvecklare i ett lärarnätverk som hjälper skolor i Göteborg med det språkutvecklande arbetet.

LÄS ÄVEN

Körling: Vetgirigheten får eleven att låna böcker från översta hyllan

Barnen fastnar när de inte kan stava rätt

Deras elever lyfter med rätt studieteknik

Så fick hon sina fyror att läsa 1,5 timme om dagen