Nytt pris för lärare som arbetar läsfrämjande

”Många barn knäcker läskoden tidigt men saknar läslust. Vi måste se till att inte läsningen avstannar utan utvecklas”, säger Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén (till höger). SFUB:s ordförande Christina Palm (till vänster) håller med. Foto: Malin Tufvesson

Nu lanseras ”Stora läspriset” – ett stipendium på sammanlagt 300 000 kronor som delas ut till lärare som arbetar läsfrämjande. Pengarna ska användas för att utveckla och sprida inspirerande läsprojekt till fler.

150 000 kronor till ett läsfrämjande arbete med barn 0–12 år och 150 000 kronor för ett arbete som ökar och förbättrar läsningen bland unga och vuxna, 13–25 år. Prispengarna delas ut till grupper bestående av minst två personer, varav åtminstone en ska vara legitimerad lärare.

Det är förutsättningarna för det nya läspris Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkunder­visningens befrämjande, SFUB, nu lanserar.

– Förskolan och skolan har en avgörande roll för barns och elevers läsvanor. Stipendiet ger möjlighet att utveckla och förbättra det arbetet. Läsning har stor betydelse för elevers språkutveckling och för deras inlevelseförmåga och fantasi. Läsförmåga och läsförståelse är viktig i alla skolans ämnen, säger Christina Palm, SFUB:s ordförande, i ett uttalande.

Hoppas det ger ringar på vattnet

Priset går inte att söka, utan en expertgrupp bestående av sammanlagt fem forskare och svensklärare kommer att utse stipendiaterna som tillkännages på Bokmässan i Göteborg den 29 september i år. Prispengarna ska användas för att utveckla ett pågående projekt eller för arbete som gör att det kan spridas till fler.

– Vi hoppas att priset lyfter fram fina insatser, inspirerar och ger ringar på vattnet. Läsning är nyckeln vidare i livet, till samhället och är en förutsättning för demokratin. Med priset vill vi gynna och betona vikten av goda insatser och samarbeten som främjar läsförmågan hos unga, säger Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsens ordförande.

De sitter med i expertgruppen

Stipendiaterna tas fram av en expertgrupp som består av fem yrkeskunniga:

  • Caroline Liberg är expertgruppens ordförande. Hon är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet.
  • Fredrik Sandström är svensklärare årskurs 7–9, styrelseledamot i Lärarstiftelsen och krönikör i Ämnesläraren.
  • Åsa Warnqvist är chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.
  • Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.
  • Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religion samt författare.

LÄS ÄVEN

Så fick hon sina fyror att läsa 1,5 timme om dagen

Körling: Min förvåning får eleven att lysa av iver

Så väljer du böcker som funkar för alla

Deras elever lyfter med rätt studieteknik