Mikalides: Skolan fungerar inte utan ett bra skolbibliotek

Mikhael Mikalides är specialpedagog för årskurs F–5 på Annerstaskolan i Huddinge. Foto: Emelie Asplund/Oskar Omne
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Skolbiblioteket är en viktig faktor för en likvärdig skola och minskad skolsegregation, skriver Mikhael Mikalides och berättar att det var en fantastisk lärare som fick honom att upptäcka litteraturen.

Läsning och läsförståelse är grunden för all inlärning. Förmågan att kunna avkoda en text och förstå innehållet är en förutsättning för att kunna tillägna sig kunskap och lyckas i skolan och livet. Regelbunden läsning leder till ökat ordförråd, rikare fantasi och förståelse för andra människor. 

Stort ansvar läggs på skolan, men uppdraget att väcka våra elevers läslust och göra dem till läsande människor är ingen lätt match. Det är ingenting man gör i en handvändning, det kan nog alla lärare vittna om. Men varför är det så svårt att få elever att läsa regelbundet? Många olika faktorer spelar in, till exempel elevernas sociokulturella bakgrund, tillgången till böcker samt att läsning är en energikrävande aktivitet. Och framför allt, det finns så mycket annat roligt som tar upp barnens tid. 

Mönstren går att bryta

Det finns forskning som visar att elever ärver sina föräldrars inställning till böcker, om föräldrarna inte läser böcker kommer barnen inte gilla att läsa. Jag är ett levande exempel på att sådana mönster går att bryta. Jag kommer från ett hem där det inte lästes, eftersom mina föräldrar inte förstod vikten av läsning. I stället var det en fantastisk lärare som fick mig att upptäcka litteraturen. Därför vet jag vad skolan kan betyda för en elev. 

En förutsättning för att skolan ska kunna stimulera elevers läsintresse och språkutveckling är ett välutrustat och trivsamt skolbibliotek med utbildad personal, som kan sätta rätt böcker i rätt händer. Tillgången till bra litteratur samt engagerad och kompetent skolpersonal som kan locka eleverna in i böckernas magiska värld är en avgörande faktor. Därför förstår jag inte hur en del lärare och skolledare anser att skolbibliotek är en dyr och onödig lyx. Trots att det står i skollagen att varje skola ska ha ett skolbibliotek är det många som fortfarande blundar för det. Nej, ett litet obemannat rum med böcker är inget bibliotek! Tyvärr har jag sett alltför många skrämmande exempel på hur skolor bortprioriterar dessa viktiga frågor. 

Behöver satsningen redan i dag

Skolbiblioteket ska vara skolans nav, en trygg plats som gynnar elevers lärande och nyfikenhet. Det har en viktig roll i att stimulera och stärka elevers språk- och kunskapsutveckling och vara en aktiv del av skolans undervisning. Skolbiblioteket är även en viktig faktor för en likvärdig skola och minskad skolsegregation, bland annat genom att det kompenserar för elevers olika bakgrunder och förutsättningar. Med hjälp av böcker kan elever lära känna sig själva, lära sig förstå andra och inse innebörden i allas lika värde. Att samtala om böcker och dela läsupplevelser bidrar också till att elever kommer närmare varandra och accepterar varandras olikheter. 

Därför välkomnar jag Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning som bland annat föreslår att alla skolbibliotek ska vara bemannade. Detta är en välbehövlig satsning från regeringens sida som ger oss förutsättningarna vi behöver för att väcka våra elevers läslust och stimulera deras läsintresse. Den nya lagen förväntas träda i kraft 2023, men våra elever har inte tid att vänta. Vi behöver satsningen redan i dag.  

LÄS ÄVEN

Nya kravet: Alla skolbibliotek ska bemannas

Därför har de Sveriges bästa skolbibliotek

Fridolin: För många skolbibliotek används inte

Förödande många elever har aldrig läst en bok