Därför har de Sveriges bästa skolbibliotek

Eleven Nasteho Mohamed och bibliotekarien Karin Wessman pratar om Anne Frank och vad som hände under andra världskriget. Foto: Emelie Asplund
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Biblioteket på Hvitfeldtska gymnasiet blev Årets skolbibliotek 2020. Men vägen dit har varit allt annat än spikrak. En skolledning som låter bibliotekarierna ta plats och ett förtätat samarbete med lärarna har varit helt avgörande för framgången.

Gabriella Bengtsberg är lärare i engelska och samhällskunskap och beskriver just det som gjorde att biblioteket på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, alldeles ovanför Götaplatsen, utsågs till Årets skol­bibliotek 2020.

– Alla skolor kan ha rum med böcker men den verksamheten som de erbjuder här, den skänker tyngd till skolarbetet men det hjälper också eleverna att bli självständiga, säger hon och fortsätter:

– Eleverna förlitar sig inte bara på att jag som lärare ska tala om för dem vad de ska göra utan de får verktyg av bibliotekarien.

Skolan är mer än 350 år gammal och nu går nästan 2 000 elever här. Men under pandemin är det förstås betydligt ödsligare än vanligt.

Då pratar vi, jag och läraren, om vad det är för kurs och vad jag som biblio­tekarie ska göra.

I skolbiblioteket som ligger i den södra, lite mindre tegelbyggnaden, arbetar bibliotekarierna Karin Wessman och Mehlika Ganic och assistenterna Annika Pålsson och Georgina Fernandez.

Läraren Gabriella Bengtsberg understryker vikten av att ha ett skolbibliotek som vill nå ut till eleverna. Enligt henne har tidigare bibliotekarier varit mer passiva och det har lett till att eleverna inte sökt sig till biblioteket och därför heller inte fått reda på vad de kan få för hjälp där.

Läraren Gabriella Bengtsberg (till höger) är tacksam över att Karin Wessman och personalen i biblioteket på Hvitfeldtska gymnasiet alltid säger ja till lärarnas förslag och projekt. ”Den lusten att nå ut till eleverna är oerhört viktig”, säger Gabriella Bengtsberg. Foto: Emelie Asplund

Utanför bibliotekariernas kontor står en skylt som förkunnar: ”Hurra!” och en text med rubriken ”Årets skolbibliotek 2020”.

– Jag och Mehlika är pedagoger, det kallas för medpedagog i skolbiblioteksvärlden. Vi får uppdrag när vi ska ut i klasser och bokprata, ha informationssökning, prata källkritik eller upphovsrätt. Det är en stor del av vår arbetsdag som går till sådant peda­gogiskt arbete, säger den före detta läraren Karin Wessman.

Assistenterna står för ett ”lite mer traditionellt arbete vid en informationsdisk i ett bibliotek”, som Karin Wessman uttrycker det.

Skolbibliotekets huvuduppdrag är att stötta eleverna i deras studier, att bidra till elevernas måluppfyllelse. När det är dags för gymnasiearbeten eller mindre arbeten också för den delen, då kan bibliotekarierna bland annat hjälpa till med att söka på rätt sätt och på rätt ställen.

Därför blev Hvitfeldtska Årets skolbibliotek

Varje år delar Nationella skol­biblioteksgruppen ut utmärkelsen Årets skolbibliotek. 2020 gick priset till Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

Juryns motivering löd bland annat: ”Biblioteket utmärks av en medveten kvalitetskultur med elevernas kunskapsutveckling i centrum. Samarbetet mellan biblioteket och lärarna är tätt och väl förankrat i aktuella kursmoment.”

– Vi ska också prata om böcker och väcka elevernas intresse genom att berätta vad böckerna handlar om. Lyckas man nå dem så vill de läsa och det är en viktig uppgift för oss. Att läsa är viktigt för alla ämnen och för en själv som människa, säger Karin Wessman.

Eleverna Hermila Fkadu Alem och Nasteho Mohamed går båda på IMS (språkintroduktion, nivå d). De pratar med Karin Wessman som ivrigt berättar om Hédi Fried och Anne Frank och om andra världskriget, men också om Dawit Isaak och om hans dotter Betlehem Isaak. Plötsligt har båda bestämt sig för att låna hennes bok ”Mitt liv utan dig”. Både Hermila och Nasteho tillbringar mycket tid i biblioteket, i alla fall någon stund varje dag.

– Vi hade en bokpresentation i förra veckan och de hjälpte mig att hitta en bok som passade mig. Det blev en bra bok. ”Sånt är livet” av William Kowalski, säger Hermila Fkadu Alem som också nöjt berättar att de fick glass i bamba när skolbiblioteket fått sitt pris.

Karin Wessman är bibliotekarie på Sveriges bästa skolbibliotek, på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Här plockar hon fram böcker som skulle kunna passa Nasteho Mohamed som till slut väljer en bok av Betlehem Isaak. Foto: Emelie Asplund

Karin Wessman konstaterar att samarbetet med lärarna är avgörande för skolbibliotekets verksamhet. Målet är att de ska träffa alla elever flera gånger under deras gymnasietid, inte minst för att eleverna ska lära sig det de behöver om informationssökning inför vidare studier. Men för att det ska lyckas är det nödvändigt att biblioteket bjuds in.

– Då pratar vi, jag och läraren, om vad det är för kurs, vad jag som bibliotekarie ska göra, i vilket sammanhang jag kommer in och hur långt de har kommit i sina studier. När jag vet exakt vad jag ska göra blir det en mycket bättre insats, säger Karin Wessman.

Hon understryker vikten av att skolledningen har med biblioteket i sina mål och sina planer, att rektorerna förstått vitsen med skolbibliotek. Sedan tre år tillbaka, lika länge som Karin Wessman har varit anställd, är skolbiblioteket en tydlig del av Hvitfeldtskas pedagogiska vision.

– Vi är med i tänket och skolledningen låter oss ta plats. Ofta när vi har personalkonferens så har vi i biblioteket med någon punkt som vi pratar om. Då blir vi viktiga, när vi är synliggjorda, menar Karin Wessman.

Gabriella Bengtsberg är lärare på Hvitfeldtska gymnasiet och tycker att skolbiblioteket och samarbetet mellan lärarna och biblioteket är viktigt. Foto: Emelie Asplund

Samarbetet mellan biblioteket och lärarna var en sak som ledde till att Hvitfeldtska fick sitt pris. Skol­bibliotekets och skolans förmåga att snabbt ställa om till det digitala i våras, var en annan.

– Det var ingenting att välja på, det var ju samma för lärarna. Vi har spelat in bokprat och lektioner i informationssökning och ja, det var roligt att snabbt lära sig nya verktyg. Men det är ju tråkigt att inte ha elever framför sig, så riktigt lika kul är det inte, säger Karin Wessman.

Trots den färska utnämningen finns det mycket att jobba vidare med menar hon, som elevmedverkan i biblioteks­frågor och att det är lite olika hur bra samverkan fungerar med de olika programmen.

– Ja, här blir vi inte mätta. Den mätta dagen, den är aldrig störst …

LÄS ÄVEN

Nya kravet: Alla skolbibliotek ska bemannas

Fridolin: För många skolbibliotek används inte

Fridolin utreder skolbiblioteken