Fridolin: För många skolbibliotek används inte

I dag presenterar den före detta utbildningsministern Gustav Fridolin sin utredning för regeringen. I den har han tagit reda på hur alla elever i den svenska skolan ska få en likvärdig tillgång till skolbibliotek.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

På regeringens uppdrag utreder Gustav Fridolin just nu hur alla elever i Sverige ska få en likvärdig tillgång till skolbibliotek. Han tror att det krävs skarpare lagstiftning för att nå dit. I dag lägger han fram utredningen för regeringen.

I november 2019 fick den före detta utbildningsministern Gustav Fridolin, numera lärare på en folkhögskola, uppdraget från regeringen att utreda hur alla elever i den svenska skolan ska få en likvärdig tillgång till skolbibliotek.

Vad har du blivit mest överraskad av under utredningens gång?

– Jag visste ju att det är alldeles för många elever som inte får tillgång till skolbibliotek. Det jag inte hade lika bra koll på var att det faktiskt är många skolor som har skolbibliotek men att det ändå är så att skolbiblioteket hamnar vid sidan av. Att rektor inte prioriterar verksamheten, inte ger plats till den, inte säkerställer att det är något lärarna använder sig av.

Varför är skillnaderna så stora mellan skolelevers tillgång på skolbibliotek?

– Det beror på att vi i grunden har en trasig styrkedja i det svenska skolsystemet. Trots att staten väldigt tydligt tänkte, 2011 när nya skollagen kom till, att nu ska alla få skolbibliotek, så finns det huvudmän som läser skollagen utifrån ”hur kan jag göra minsta möjliga av det här?”

Kan du avslöja något om vad ni kommer att föreslå för åtgärder?

– Nej, jag får inte berätta exakt hur, utan det ska jag berätta för min uppdragsgivare regeringen först. Men det är tydligt i mina direktiv att det handlar om att jag ska föreslå en skarpare lagstiftning som garanterar likvärdighet, alltså att det verkligen blir skolbibliotek som utnyttjas på alla skolor.

– Det kräver också att det finns lösningar. Hur gör man till exempel när skolan är så liten att det kanske inte riktigt går att ha ett skolbibliotek? Vi har många skolor i Sverige som har färre än hundra elever. Den typen av frågor måste jag brottas med.

I dag ska Gustav Fridolins utredning lägga fram sitt delbetänkande om skolbiblioteken. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 30 juni i år.

LÄS ÄVEN

Så använder man sin skolbibliotekarie

Fridolin utreder skolbiblioteken

Så gör man barn till läsare