Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Tyvärr visar den senaste Pisa-undersökningen att den svenska skolan har misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag och är mindre likvärdig än övriga Norden, skriver Mikhael Mikalides.

Som specialpedagog brinner jag för alla barns rätt till likvärdig utbildning. Elever ska få det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt, oavsett förutsättningar. Alla elever ska ha lika tillgång till utbildning oberoende av deras geografiska hemvist samt sociala och ekonomiska bakgrund, det är fastlagt i skollagen. Med andra ord ska det inte spela någon roll vilken klass man går i eller vilken bakgrund man har, alla elever ska ges möjligheten att nå skolans mål. Grundtanken med likvärdig utbildning är att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet och en av grundstenarna är det kompensatoriska uppdraget, vilket innebär att skolan ska utjämna för elevers olika förutsättningar.

"Mina lärare gav mig förutsättningar"

När jag kom till Sverige som treåring kunde varken jag eller min familj ett ord svenska. Som äldst bland syskonen och med föräldrar som kämpade för att ge oss mat på bordet, var det en tuff period i livet. Med hjälp av fantastiska lärare och stöttande föräldrar har jag fått möjligheten att utvecklas och bli den samhällsmedborgare jag är i dag. Mina lärare gav mig förutsättningar att lyckas. I Sverige ska alla barn få förutsättningen att nå sin fulla potential och därför måste den svenska skolan vara likvärdig och kompensatorisk.

Likvärdig utbildning handlar inte bara om måluppfyllelse och kunskapsresultat. Det handlar om att motverka orättvisorna och klasskillnaderna som är djupt rotade i samhället och ge alla barn samma möjligheter att nå sina drömmar. Vill vi skapa ett jämlikt samhälle har vi inte råd att ta några genvägar av ekonomiska skäl utan det gäller att man sätter in de resurser som krävs. Eftersom elever har skilda förutsättningar är det avgörande att skolan är välorganiserad och resursstark för att kunna möta varje elev.

"Fria skolvalet har försämrat likvärdigheten"

Tyvärr visar den senaste Pisa-undersökningen att den svenska skolan har misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag och är mindre likvärdig än övriga Norden. Rapporter visar även att det fria skolvalet har försämrat likvärdigheten i svensk skola. I stället för att utjämna skillnaderna mellan elever har vi en skola som ökar segregationen. Det är dags för politikerna att inse att vårt skolsystem skapar motsättningar, vilket kommer ge långtgående konsekvenser för samhället. Ett steg i rätt riktning skulle vara att reformera skolvalssystemet, sätta stopp för riskkapitalister att göra vinstuttag,
omfördela resurserna så att vissa skolor får en större socioekonomisk kompensation, samt ge staten ansvaret för finansieringen av skolan. Lärarna är en annan viktig faktor att satsa på. I dag finns det lärare som väljer bort skolor som ligger i utsatta områden för att arbetssituationen kan bli övermäktig, och så ska det inte vara. Det är politikernas ansvar att skapa förutsättningar så att skickliga lärare söker sig till skolor där de behövs som mest. Grunden för likvärdig skola är skickliga lärare.  

LÄS ÄVEN

Forskare: Skolan förstärker elevernas ojämlika förutsättningar

Så bidrar du till en mer rättvis skola

Så påverkas resultaten när elever från nedlagda skolor flyttar in

Tidiga stödinsatser viktiga för barns matteinlärning