Så påverkas resultaten när elever från nedlagda skolor flyttar in

Jonas Larsson Taghizadeh, statsvetare och skolforskare vid Uppsala universitet, har undersökt vilka effekter skolnedläggningar har på mottagande skolor. Foto: Pressbild/Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Studieresultaten blir varken bättre eller sämre hos eleverna i klasser som tar emot elever från skolor som lagts ner, visar ny forskning. För lärarna är det ändå viktigt att göra en nivågruppering och anpassa undervisningen så att alla elever kan ta den till sig.

Minskade barnkullar eller konkurrens från fristående skolor leder ibland till att kommunala skolor läggs ner. Eleverna flyttar till en annan skola.

– Studieförutsättningarna är ofta sämre på den skola som läggs ner. Inflödet av nya elever försämrar därför de mottagande skolornas totala resultat, men studieresultaten hos de elever som redan går på den mottagande skolan påverkas inte nämnvärt av att de får nya klasskamrater, säger Jonas Larsson Taghizadeh, statsvetare och skolforskare vid Uppsala universitet.

Forskaren överraskad

Slutsatsen drar han i en studie han gjort för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Rapporten bygger på analyser av elever på 477 kommunala högstadieskolor som tog emot elever från skolor som lades ner under perioden 2000–2012.

– Jag hade förväntat mig positiva effekter hos de inflyttande eleverna och negativa effekter hos eleverna i de mottagande skolorna. Men de resultaten fick jag inte. Det kan bero på att de lågpresterande skolor jag studerat inte är de mest lågpresterande i landet.

Under de senaste åren har flera mycket lågpresterande skolor lagts ner i Sverige, bland annat Skäggetorpsskolan i Linköping som avvecklats från och med i höst. Kunskapsresultaten på skolan har utvecklats negativt de senaste åren och eleverna har nu flyttat till andra skolor i kommunen. På sin webbplats skriver Linköpings kommun att ”förändringen genomförs för att eleverna på högstadiet ska ha bättre förutsättningar att nå sina kunskapsmål och bli behöriga till de gymnasieprogram de vill gå”.

Vilka krafter sätts igång när elever från en nedlagd skola flyttar in i en annan skola?

– En positiv följd är det man brukar kalla kamrateffekt. Eleverna från den nedlagda skolan påverkas av eleverna på den nya skolan där många är mer högpresterande. De möts av en kultur där det är positivt att plugga. Men för att nå den effekten måste man få till en bra integration.

Effekterna tar ut varandra

Å andra sidan har den skola som läggs ner ofta fått stora resurser, till exempel i form av erfarna och kvalificerade lärare. Ett uppbrott kan ha negativ inverkan på elevernas skolresultat.

– Det verkar som om de här effekterna tar ut varandra, säger Jonas Larsson Taghizadeh.

Han har inte undersökt i vilken utsträckning lärare följer med från den nedlagda skolan till den nya, men har ändå bilden av att det är ganska vanligt.

– I flera av de beslutsunderlag jag läst finns en uttalad strategi att lärarna ska följa med. Det brukar vara ett sätt för beslutsfattarna att skapa trygghet hos elever och föräldrar. Det är också vanligt att föräldragrupperna lyfter den frågan inför en skolnedläggning.

Vad är viktigt att tänka på för lärare som förbereder sig för att ta emot elever från en nedlagd skola?

– En sak vi vet från forskning om lågpresterande elever och kamrateffekter är att det ofta är bra att göra någon form av nivågruppering och anpassning av undervisningen. Nackdelen med blandade klasser är att du får elever med olika förmåga att ta till sig undervisningen.

Jonas Larsson Taghizadehs studie är en uppföljning av en liknande undersökning han gjort för IFAU och som publicerades 2019. Då studerade han hur studieresultaten påverkades för eleverna på 97 kommunala högstadieskolor som lades ner 2000–2012. När de flyttade till andra skolor förändrades inte heller deras betyg och provresultat i någon större utsträckning.

Här kan du läsa rapporten: Vilka effekter har skolnedläggningar på mottagande skolor?

LÄS ÄVEN

Ingen förbättring på Vivallaskolan efter stängning

Vår skola stängde: 6 berättelser om hur det gick

Här lades skolorna ner – så gick det sen

I Sundsvall hotas sex skolor av nedläggning