Ingen förbättring på Vivallaskolan efter stängning

Vy över utsatta området Vivalla vid Örebro där högstadiet stängde 2017.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Lärare startar nytt läsråd för unga

När grundskolan i utsatta området Vivalla stängdes var syftet att eleverna skulle höja sina resultat och integreras i skolorna de flyttades till. Den målbilden misslyckades, enligt en ny studie.

LÄSTIPS Vår skola stängde: 6 berättelser från Vivallalärare och rektorer

Vårterminen 2017 blev den sista då nya elever välkomnades till Vivallaskolan i Örebro. Därefter slussades barnen vidare till andra skolor, ett politiskt beslut med syfte att "öka måluppfyllelsen och bryta skolsegregationen".

Nu har forskare vid Örebro universitet undersökt resultatet och kommit fram till att omorganiseringen inte haft någon positiv effekt på varken måluppfyllelsen eller skolsegregationen.

När Vivallaskolan stängdes hade i snitt 59 procent av eleverna behörighet till gymnasiet efter årskurs nio. När den första elevkullen efter omorganisationen gick ut grundskolan nu var det i snitt 42 procent av eleverna som kom från Vivallaskolan som hade grundläggande gymnasiebehörighet. Resultaten i de mottagande skolorna var oförändrade, enligt forskningsrapporten.

LÄSTIPS NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön

Segregeras internt i stället

Vad gäller integrationen visar studien att elever från Vivalla visserligen nu delar klassrum med och går i samma skola som elever från socioekonomiskt starkare förhållanden, men att eleverna ändå segregeras internt på de nya skolorna.

"Även om resultatet pekar på en negativ utveckling, så går det inte att dra några säkra slutsatser än. Det skiljer sig också mellan mottagande skolor. För att få ett säkert resultat måste analysen baseras på fler årskullar av elever" säger en av forskarna bakom studien, Anders Trumberg, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN

Här lades skolorna ner – så gick det sen

Skolan som inte lärde elever skriva och räkna