I Sundsvall hotas sex skolor av nedläggning

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Fem eller sex skolor stängs, andra utökas. I Sundsvall ska omstrukturering spara omkring 30 miljoner kronor. Men Roy Resare, rektor på Bergsåkers skola, är tveksam till om det verkligen kommer ha den effekten.

Roy Resare, rektor på Bergsåkers skola i Sundsvall.

Samtidigt har han förståelse för att något måste göras, utifrån att kommunen står med många halvfulla skollokaler. Det beror bland annat på att lite drygt var fjärde grundskoleelev (26 procent) i kommunen valt att gå i en fristående skola.

– Sen handlar det ju om generationsväxlingar och att folk flyttar.

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall dras med ett underskott på cirka 60 miljoner kronor. I våras tillsatte så nämnden en översyn, som visade att ett flertal skolor i Sundsvall har färre än 175 elever, vilket är den nedre gräns som kommunen satt då det gäller elevantal (med undantaget för de skolor som pekas ut i kommunens landsbygdsprogram).

Översynen har legat till grund för det förslag som nu är ute på remiss och som innebär att ett antal skolor slås ihop (med följd att fem skolor stängs), samt att tre nya högstadieskolor skapas. Det hela ska, enligt Sundsvalls tidning, ge en besparing på omkring 30 miljoner kronor per år. Planen är att förslaget ska behandlas i nämnden i december. Eventuella skolnedläggningsbeslut tas av kommunfullmäktige i början av nästa år.

Men Roy Resare är inte uppgiven.

– Sånt här brukar ju gå i vågor och jag tycker man ska se möjligheter i stället för att haka upp sig på problemen. Men visst: Spetsar man till det lite måste vi få bättre fokus på själva undervisningen om vi ska kunna lyfta resultaten.


Sämre ekonomi i fyra av fem kommuner