Leda som förskollärare – expertens bästa tips

När kollegor inte vill lyssna eller kör sitt eget race måste ­förskolläraren som fått ledaransvaret ta till faktiska ledarskapsmetoder. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Hur man får lusten, modet och kunskapen att kliva fram och leda kollegorna i arbets­laget, det är förskoleutvecklaren och författaren Lena Edlund expert på.

 Hur har ditt eget ledarskap sett ut genom åren?

– Under 20 år som förskollärare har jag ofta haft ansvar för arbetslagets utveckling och hur vi arbetar med barnen. Men jag vet att det inte är självklart att förskollärare får det här mandatet av sina chefer, eller att man ens vill leda och känner sig bekväm med det.

 Numera står det tydligt i läroplanen, hur har det påverkat?

– Nu vet förskollärare att de måste, men det kan ändå vara knepigt att ta det här ledarskapet eftersom man inte har någon erfarenhet. Vi är dessutom vana vid den här platta organisationen som alltid har funnits i förskolan. Det är något nytt att förskollärare ska kliva fram så här, och även en utmaning för barnskötarna att ­acceptera det.

Lena Edlund, förskoleutvecklare.

Vad är det största bekymret?

– Min erfarenhet är att man inte riktigt förstått vikten av struktur, agenda och att ta första ordet. Det första jag brukar behöva göra är därför att fråga förskolläraren: Vilken agenda har ni på era möten, hur vet du vad som händer när en kollega har en grupp barn som den undervisar och vilka förväntningar har du på den personen för att ni ska kunna uppfylla läroplanens krav? Framför allt är normer och värden svåra att ansvara för när man inte vet vad som sker.

Hur följer du upp ett sådant samtal?

– Vid nästa tillfälle kan vi kanske prata om hur det gick när förskolläraren testade att ha en agenda. Gick det bra, eller tappades tråden efter ett tag? Vad hände då? Det är bra om förskolläraren kan ta en titt på sig själv utifrån, och se att man måste kliva fram i stället för att göra som man alltid gjort tidigare. Man behöver vara steget före, det är ett jätteviktigt begrepp. Men man ska inte hitta på och bestämma allt själv, det handlar om att vara förberedd och hjälpa sina kollegor att få gjort det som bestämts. Som förskollärare ska man alltså vara steget före, planera men inte bestämma allt själv.

Vad gör man om kollegorna inte vill vara med på tåget?

– När kollegor inte vill lyssna eller kör sitt eget race får man ta till ledarskapsmetoder. Att på möten lägga fram mindmaps, reflektionsprotokoll eller liknande på bordet kan hjälpa arbetslaget att fokusera på rätt saker.

Lena Edlunds tips för ledarskap

  • Var steget före.
  • Var väl förberedd inför kommande möten.
  • Ha alltid en agenda.
  • Använd olika verktyg som mindmaps, reflektions­protokoll och liknande för att få arbetslaget att fokusera på rätt saker.
  • Lyft fram dina kollegors positiva sidor, även i knepiga situationer.
  • Diskutera vad ni vill med förskolan och dess mål, ta det på allvar.
  • Ha högt i tak och bjud på dina egna tillkorta­kommanden.
  • Om en kollega inte vill lyssna trots att du gjort ditt bästa, gå till rektorn
    för hjälp.

Ofta är man ensam förskollärare i sitt arbetslag. Hur gör man bäst då?

– Då behöver man träffa andra förskollärare och jobba mycket med ledarskapet. Lära av varandra, ta del av hur de gör om arbetslaget inte lyssnar.

Och vad kan ett rutinerat, väl funge­rande arbetslag behöva tänka på?

– Då är det förskollärarens roll att tänka på vad det här fantastiska och duktiga arbetslaget behöver för att fortsätta utvecklas. Kanske titta på ny forskning tillsammans? Sök utmaningar, gå utanför boxen, hitta nya marker för att utvecklas. Mycket i ledarskapet handlar om att få kollegor att känna lust till jobbet.

Boktips!

I Lena Edlunds bok ”De yngsta barnen och undervisningen” kan du läsa mer om förskollärarens ansvar, bland mycket annat. I höst har hon även en antologi på gång, ”Den röda tråden”.

Fler tips: 

Ledarskap i förskolan – Föreståndare, Förskolechef, Rektor av Ewa Ivarson Alm (Studentlitteratur 2019)

Förskolans ledarskap – för barnens skull av Anna-Karin Söderström (Studentlitteratur 2019)

Delat ledarskap i förskola och skola – om täta sam­arbeten som kräver och ger förutsättningar av Jenny Madestam, Åsa Örnberg (Studentlitteratur 2019)

Rektor i förskolan – bli en bra ledare av Siv Sagerberg, Lotta Österman Eriksson (Gothia 2019)

Pedagogiskt ledarskap i förskolan av Magnus Erlandsson, Bim Riddersporre (Natur & Kultur 2018)

Etiskt ledarskap – didaktik i förskola och skola av Marita Cronqvist (Studentlitteratur 2018)

Leda och lära tillsammans – medledarskap i förskolan av Ann-Charlotte Jönsson, Malin Rydhög (Lärarförlaget 2018)

Ledning i förskolaa av Kristina Malmberg, Anders Arnqvist (Gleerups 2018)

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan av Karin Alnervik, Per Alnervik (Liber 2017)

Empatiskt ledarskap – samspel i barngruppen av Karolina Olsson Newman
(Natur & Kultur 2017)

Upplyftande ledarskap i skola och förskola av Anders Edvik, Tuija Muhonen, Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson (Natur & Kultur 2016)

LÄS ÄVEN

Podcast: Stressen med sekretessen

Rekordmånga läser till förskollärare på distans

Stenkula: Förskollärare blir fattigpensionärer

 

Lyssna på Förskolan här!