Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Flickor kan behöva lite extra uppmuntran till rörelse. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Varför startades projektet?
– Jag skrev mitt examensarbete om detta, och blev alltmer intresserad. Enligt internationella studier är flickor redan i förskoleåldern mindre aktiva än pojkar. Jag ville undersöka om det är så även på min förskola.

Hur gick ni till väga?
– Nio flickor och sju pojkar fick bära stegräknare varje dag i tre veckor, en timme inomhus och en timme utomhus. För att inte styra barnens rörelser hade vi fri lek under den tiden.

Vad blev resultatet?
– Pojkarna tog i genomsnitt 35 procent fler steg per timme inomhus än vad flickorna gjorde. Utomhus tog pojkarna 25 procent fler steg. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning och väckte frågor om vad vi som förskolepedagoger kan göra för att skapa en mer jämställd förskola.

Hur ska ni arbeta vidare med detta?
– En bra början är att uppmuntra flickor till mer fysisk aktivitet utifrån deras intresse. Jag spelar oftare musik och dansar tillsammans med barnen för att jag vet att många flickor i min grupp gillar det. Jag försöker också vara en bra förebild som kvinnlig förskollärare genom att själv delta i fysiska aktiviteter, som att göra gympa vid samlingen och vara med och spela fotboll på gården. Det är viktigt att frågan om flickors fysiska aktivitet i förskolan uppmärksammas eftersom många kollegor förmodligen inte är medvetna om könsskillnaderna. Kan jag inspirera andra till att bli medvetna och arbeta med frågan vore det jätteroligt!

LÄS ÄVEN

Kalmar är förskollärartätast i Sverige

Ingen tid till planering? Ta stöd i nya avtalet!

Individanpassningar – kan vi göra det bra för alla?

yssna på Förskolan här!