Ingen tid till planering? Ta stöd i nya avtalet!

Även planeringstiden behöver planeras in. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Det nya kollektivavtalet HÖK21 belyser bland annat vad som gäller för planerings­tid. Ombudsman Robban Nilsson på Lärarförbundets enhet för avtal och juridik reder ut begreppen.

Lärarförbundets ombudsman Robban Nilsson

Vad gäller enligt HÖK21 när det kommer till planeringstid?
– HÖK 21 säger inget bestämt om omfång eller antal timmar för planeringstid. Det gäller för alla våra centrala kollektivavtal, liksom för de flesta andra på svensk arbetsmarknad. Samtidigt talar avtalet mycket om lärares arbetsmiljö och hur viktigt det är för den, för kompetensförsörjningen och för verksamhetens kvalitet att det finns en balans mellan verksamhetens och den enskilde lärarens uppdrag och förutsättningar. Två konkreta exempel på detta är att tjänsteplaneringen ska samverkas eller förhandlas med Lärarförbundet och att arbetsgivaren ska försäkra sig om att varje lärare har möjlighet att hinna med sina arbetsuppgifter inom arbetstiden.

Hur pratar man bäst med sin chef om det här?
– Det handlar inte bara om hur utan också om när och att man pratar. När organisationen och verksamheten planeras är det viktigt att påverka. När planeringen spricker och du inte på egen hand kan återställa balansen behöver du berätta det för din chef. Hur? Prata konkret och utgå ifrån organisationen. Om du eller någon kollega inte har balans är det ett organisatoriskt problem. Arbetsuppgifter kan behöva omfördelas eller prioriteras bort och bemanningen kan behöva utökas. För att obalansen ska bli synlig också för chefen och berörda kollegor, berätta konkret om vad du gör, vilken tid det tar och var förutsättningarna brister.

Enligt HÖK21 ska arbetsgivaren utarbeta en plan för strategisk kompetensförsörjning och identifiera framgångsfaktorer. Vad betyder det, och vad innebär det konkret för förskollärarna?
– För att kunna rekrytera och behålla legitimerade förskollärare i förskola och förskoleklass behöver lön och villkor bli bättre. Möjligheten att planera, genomföra och efterarbeta sin undervisning med god kvalitet är en av de allra viktigaste frågorna för många lärare.  Arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetstid är utpekade områden för arbetet med planen och det finns en särskild bilaga 6 som beskriver hur parterna kan arbeta tillsammans med detta. Om parterna ser att arbetsmiljön och verksamheten gynnas kan sedan ett lokalt avtal om regleringen av arbetstiden tecknas, till exempel om planeringstid. Möjligheterna att lyckas med ett sådant arbete blir bäst om det bygger på en konkret verklighetsbeskrivning av lärarna själva och om de också tror på de åtgärder som genomförs.

LÄS ÄVEN

Förskolan där varje röst är lika mycket värd

Nu ska förskolepedagogiken vässas! Så här gör man i Krokom

Marie Eriksson: ”Samma utmaning med tvååringar som med vuxna”

Lyssna på Förskolan här!