Nu ska förskolepedagogiken vässas! Så här gör man i Krokom

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Ulrika Wessel är central pedagogisk utvecklare i Krokoms kommun där det sedan i höstas pågår en rejäl satsning för att få till en lik­värdig förskola av hög kvalitet. Vi frågade henne om arbetet.

Vad vill ni uppnå?
– Vi vill utveckla och förbättra barns förutsättningar för utveckling och lärande. Vi vill också att all personal ska känna sig delaktig i processen, och förstå på vilket sätt och hur man utifrån sitt uppdrag kan bidra till förskolans kvalitet.

Hur har ni gått till väga?
– Vi har utvecklingsdagar kring tre gemensamma verksamhetsmål om likvärdig förskola, undervisning och barns delaktighet och inflytande. Nu arbetar vi med implementering av kvalitetsindikatorer inom tidig läs- och skrivinlärning samt fördjupning av ämnesdidaktisk kompetens inom barns språkutveckling. 

Vilken roll har du och dina kollegor som pedagogiska rådgivare?
– Att samverka med olika funktioner i organisationen och ha ett helikopterperspektiv på förbättringsprocessen. De fyra pedagogiska utvecklare som anställdes i höstas ska dels sprida sin kompetens på ett kommunövergripande plan, dels arbeta med insatser på enhetsnivå.

Vilken respons har ni fått från förskolorna så här långt?
– Övervägande positiv! Pedagogerna har så otroligt mycket kunskap, erfarenheter, klokhet och engagemang. Förskolorna känner igen sig i innehållet.

Hur ser fortsättningen ut?
– I höst påbörjar vi implementering av kvalitetsindikatorer och ämnesdidaktisk fördjupning inom matematik. I juni ska vi ha en utvärdering av insatserna hittills, för att få med oss lärdomar in i nästa läsår. Alla ska känna sig delaktiga, och då behöver man ibland stanna upp och kolla att alla kom med på tåget.

LÄS ÄVEN

Värna barns sexualitet i förskolan

Marie Eriksson: ”Samma utmaning med tvååringar som med vuxna”

Eva Lindström: I SD:s förskola är poliser viktigare än förskollärare

Lyssna på Förskolan här!