Förskolan där varje röst är lika mycket värd

Några av pedagogerna på avdelningen Vintergatan, från vänster: Desirée Quennerstedt, Lena Berggren-Holm, Sara Sörell, Kicki Aden-Åkesson och Sandra Guveus. Foto: Patrik Lundin
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

På Almunge förskola utanför Uppsala läggs fokus på att allas tankar har lika värde oavsett ålder och utbildning. Barnen får öva på att göra sin röst hörd, och även i personalgruppen månar man om att alla ska få säga sitt.

Hur fungerar det på förskolan?
– Almunge förskola ligger lantligt och öppnades upp igen i nya, större lokaler 2013. Sedan dess har jag arbetat här. Vi har 74 barn fördelat i två block, Vintergatan och Norrskenet. Varje block har delat upp barngruppen i tre åldersnivåer som är ganska flexibla beroende på projekt och utflykter. Förskolan ligger vägg i vägg med skolan så här har vi barn 1–16 år i ett och samma område, vilket är väldigt bra, berättar Sara Sörell, förskollärare på avdelningen Vintergatan där hon arbetar med de yngsta barnen. 

Hur går ni konkret till väga för att alla ska kunna göra sin röst hörd? 
– När förskolan var ny gick vi igenom våra miljöer utifrån hållbar utveckling, i synnerhet social hållbarhet där sådant som normer, värden och att allas röst är lika mycket värd kommer in. Då hade vi exempelvis många barnråd där barnen fick komma med önskemål om vad de ville ha i miljöerna, både ute och inne. Nu tittar vi mycket på film och i böcker om känslor, och diskuterar med barnen om vad vi sett. Vi jobbar även med konflikthantering, vad barnen vill och inte vill, hur de kan hjälpa varandra och att de berättar för oss om något hänt. Här tar vi ibland hjälp av vår pratkarta med bildstöd. Vi arbetar även med kompispar. Barnen får dra ett kort med en siffra och sedan leta upp kompisen som har samma siffra. Sedan får de gemensamt försöka komma överens om vad de ska leka och var. Det är ett bra sätt att paras ihop med någon man inte brukar leka med, och ett bra sätt att öva på att förklara vad man vill.

Fyra tips för bra samarbete

  1. Arbeta med att få ihop en väl genomarbetad barnsyn, ett tryggt och stabilt förhållningssätt och arbetssätt så att alla på hela förskolan är överens.
  2. Skapa forum där ni ges möjlighet att diskutera hur ni håller kvar och håller i detta viktiga arbete som skapats.
  3. Alla är lika viktiga och allas röst lika mycket värd oavsett om du är 1–6 år, vårdnadshavare, har olika utbildning som pedagog, är personal i kök eller städ, rektor och så vidare.
  4. Ha roligt med varandra även under jobbiga stunder – allt löser sig. 

Hur skapar ni delaktighet för alla vuxna på förskolan?
– Hos oss finns inga hierarkier. Alla behövs och är lika viktiga, oavsett vilken roll man har. För oss är det jätteviktigt, men jag vet att så inte alltid är fallet på andra förskolor. Vi vill att alla ska våga säga sitt på våra möten, att alla är trygga och litar på varandra. Alla ska känna sig delaktiga. Mycket av det här kan låta som självklarheter. Men det här är verkligen något vi jobbar med kontinuerligt. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling revideras varje år. Nu har vi en PDK-grupp som gör uppgifter åt oss inför nästa kvällsmöte med olika frågeställningar som ska diskuteras, exempelvis hur man skulle reagera om en kollega talar nedvärderande om ett barn. Även barnen får frågor om hur de upplever att fröknarna lyssnar på dem och liknande. Det är jätteviktigt att även de är delaktiga och får säga sitt.  

Hur fungerar det i just ert arbetslag?
– Vi känner varandra väl och har arbetat ihop länge. Vi hörs även på fritiden, de flesta bor dessutom här på orten eller i byarna i närheten. Allt jag har berättat om hur vi arbetar i arbetslaget gäller för hela förskolan, det här är något vi gör tillsammans. Vi hjälper varandra mellan blocken. Vi har alla våra ansvarsområden, men det finns inget vi och de här. Alla barn är allas barn, och vi känner en sådan stolthet över att ha byggt upp den här verksamheten.

Kollegorna i arbetslaget

Desirée Quennerstedt, barnskötare
Ålder:
42 år.
Bor: Knutby.
Bäst med yrket: ”All glädje som vi möts av varje dag från barnen.”
Mest fascinerad av: ”Barnens vilja och kvickhet att förstå och lära sig nya saker.”

Lena Berggren-Holm, förskollärare
Ålder:
51 år.
Bor: Uppsala.
Bäst med yrket: ”Stor variation, ingen dag är den andra lik. Spännande att se barnens utveckling.”
Mest fascinerad av: ”Barnens nyfikenhet och vilja att lära sig.”

Sara Sörell, förskollärare
Ålder:
43 år.
Bor: Almunge.
Bäst med yrket: ”Spontaniteten, glädjen och flexibiliteten.”
Mest fascinerad av: ”Den oerhörda utvecklingen från ett års ålder fram till skolstart.”

Kicki Aden-Åkesson, barnskötare
Ålder:
53 år.
Bor: I Alunda.
Bäst med yrket: ”Alla mänskliga möten. Den stora variationen, all utevistelse.”
Mest fascinerad av: ”Barnens uppfinningsrikedom och fantasi, och hur de snabbt tyr sig till oss pedagoger.”

Sandra Guveus, barnskötare
Ålder:
36 år.
Bor: Knutby.
Bäst med yrket: ”Relationsbyggandet. Alla skratt och varma kramar.”
Mest fascinerad av: ”Hur barnen växer som individer om man ger dem rätt förutsättningar och en trygg miljö.”

LÄS ÄVEN

Nu ska förskolepedagogiken vässas! Så här gör man i Krokom

Pandemin gav skrämmande försämringar i förskolan

Marie Eriksson: ”Samma utmaning med tvååringar som med vuxna”

Lyssna på Förskolan här!