”Ett stort hån” – regeringen tar bort gränsen för barngrupper i budgeten

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand misstänker att regeringen vill tillmötesgå SKR.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

I statsbidraget för att höja kvaliteten inom förskolan ingår ett krav om att följa Skolverkets riktlinjer om barngruppers storlek. Men det är borttaget i regeringens budgetproposition. Lärarfacken reagerar med förvåning och besvikelse.

LÄS MER Krav på nya ministern – för stora barngrupper ska vara lagbrott

För knappt två veckor sedan ställde lärarfacken krav på regeringen att lagstifta om storleken på förskolans barngrupper. Men när budgetpropositionen nu presenterades framkom att det snarare går i motsatt riktning. I stället för att stärka Skolverkets riktmärke om lämplig storlek för barngrupper väljer regeringen att ta bort incitamenten genom att ta bort begränsningen för hur statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan får användas. Att kommunerna inte kompenseras tillräckligt ekonomiskt i budgeten gör inte saken bättre.

– Det här är den värsta tänkbara situationen, kommenterar Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Risken är nu uppenbar att barngruppernas storlek kommer att växa. Sex av tio som är ensamma förskollärare säger att det är svårt att följa läroplanen, ska vi komma till rätta med det problemet och skapa bra förutsättningar ute på förskolorna är det hårdare krav på barngruppernas storlek som behövs, inte färre krav.

Risken är nu uppenbar att barngruppernas storlek kommer att växa.

Johanna Jaara Åstrand

Johanna Jaara Åstrand har hittills inte fått någon förklaring till regeringens agerande men misstänker att de vill tillmötesgå SKR, som i sin tur vill se så få regleringar som möjligt.

– Vi anser dock att det är fel väg att gå om man vill stärka likvärdigheten och undervisningen i förskolan. Vi vet vilka stora skillnader det finns i dag och vilka konsekvenser det får för att förskollärarna ska kunna utföra sitt uppdrag. Att begränsningen i statsbidraget tas bort samtidigt som vi kräver lagstiftning känns som ett stort hån, säger Johanna Jaara Åstrand och tillägger att kampen om mindre barngrupper självklart fortsätter:

– Vi på lärarfacken har ett möte med skolminister Lotta Edholm nästa vecka och vi kommer fortsätta att ligga på för att få till en nationell reglering om gruppstorleken i förskolan.

LÄS ÄVEN

Kommunerna med störst barngrupper – här är tabellerna

Förskollärare på knäna: ”Politikerna måste förstå hur illa det är”

Eva Lindström: ”Förskolan fungerar för att barnen är så förlåtande”

Lyssna på Förskolan här!