Nio av tio arbetsgivare uppger att det är svårt att rekrytera utbildade yrkeslärare. Samtidigt behöver fler anställas, skriver Yrkeslärarens redaktör Björn Andersson.

Yrkeslärare är minst sagt en efter­frågad yrkesgrupp. Nio av tio arbetsgivare uppger att det är svårt att rekrytera utbildade yrkeslärare. En majoritet av arbetsgivarna tror samtidigt att antalet anställda yrkeslärare kommer att öka inom tre år, visar siffror från SCB.

Samma undersökning visar att det är stor brist på personer med gymnasiala yrkesutbildningar. Något som gör det svårt med kompetensförsörjningen i flera branscher. I förlängningen försvårar det även för att hitta personer som är kvalificerade till att utbilda sig till yrkeslärare. Brist på yrkes­lärare och på yrkesutbildade blir liksom en ond cirkel.

Lösningar måste till på flera fronter. Unga måste lockas av attraktiva yrkes­program, arbetsgivarna måste erbjuda bra villkor för yrkesutbildade och obehöriga yrkeslärare måste erbjudas goda möjligheter att nå behörighet.

"Det finns en plats för alla"

När det gäller gymnasievalet är det många unga som är missnöjda, visar en rapport från gymnasium.se. Endast 60 procent är nöjda med sitt gymnasieval och en majoritet är osäker på om yrkesprogram kan ge högskolebehörighet.

Hans Kristiansson, yrkeslärare på det industritekniska programmet, berättar om värdet att få eleverna att trivas i gymnasiet och på apl.

”Det finns en plats för alla, det är vår uppgift att försöka styra vilken väg var
och en ska gå beroende på intressen och fallenhet”, säger han.