Lovskola räddar inte förlorad yrkeskunskap

Det är omöjligt att ha vissa delar av apl i skolan. Till exempel att vårda patienter. Det betonar yrkesläraren Anders Lövgren. Foto: Getty Images och Björn Andersson
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Lovskola kan inte rädda förlorad apl. Det betonar Anders Lövgren i Lärarförbundets gymnasiegrupp.
– Vi kommer att få årskullar som är sämre förberedda för arbetslivet.

Röster höjs nu för att lovskola ska rädda betygen för gymnasieeleverna efter all distansundervisning de tre senaste terminerna. Ett exempel är Moderat Skolungdom som i Göteborgs-Posten debatterar för att alla gymnasieskolor i Göteborgsregionen borde erbjuda sommarskola. I Landskrona har de lokala politikerna beslutat att avgångselever i nian och trean på gymnasiet ska erbjudas betald lovskola som delvis finansieras av regeringens Coronastöd, enligt SR P4 Malmöhus. Ersättningen till eleverna motsvar den som ges för feriejobb.

Missar apl

Ett område som är extra svårt att ta igen är arbetsplatsförlagt lärande, apl. Det betonar Anders Lövgren, som är yrkeslärare på NTI-Gymnasiet i Västerås och ledamot i Lärarförbundets referensorgan för gymnasieskolan. En del apl kan göras skolförlagd men för vissa yrkesprogram är det svårt, menar han:

–  Ett av de större problemen som jag har hört är inom vårdutbildningar där det varit stopp för apl i perioder. Hantverk och barn- och fritid har också drabbats. Sommarskola eller annan lovskola kan inte rädda missad apl. Hur tränar du i en gymnasieskola att ta hand om sjuka människor eller personer med demens? Eller går det att ha apl som barnskötare på sin skola. Det är i stort sett omöjligt, säger Anders Lövgren.

Han menar att vi kommer att få ett par årskullar som blir sämre förberedda för arbetslivet.

– Kunskapskrav i olika ämnen kan lärarna se till att eleverna får med sig men inte det som handlar om yrkeskultur och yrkesidentitet och som ges under apl, säger han.

Övertid 

På NTI-Gymnasiet i Västerås har de inte talat om att ordna lovskola till sommaren.

– På min skola tror jag inte att det blir det. Vi var förberedda med distansundervisning förra året så det har i stort sett gått bra.

Måste lärare ställa upp på lovskola där det blir aktuellt?

– Rektorerna kan beordra övertid. Men det bästa är om det sker frivilligt. Det ska självklart också ersättas med tid eller pengar. Det är oftast lättast med pengar då det är svårt att ta ut tiden.

Anders Lövgren undervisningsämne, nätverksteknik på el- och energiprogrammet, har inte drabbats så negativt av distansundervisningen.

– I de tidigare årskurserna är vi ibland beroende av närundervisning men vi har kunnat lösa det med både skolförlagd undervisning och distansundervisning. Treorna sitter oftast vid sina datorer och jobbar virtuellt i mitt ämne. Estetiska programmet på vår skola har haft det svårare då de till exempel ska ha ensemble då man framför stycken i grupp och måste träffas.

Stängde skolan

En utmaning under pandemin har för lärarna varit att arbeta parallellt, både med närundervisning och fjärrundervisning.

– En del elever upplever också att det blir svårt på distans då de kanske inte får stöd förrän de kommer tillbaka till skolan.

När det gäller att dämpa smittspridningen på skolan så känner han sig relativt trygg. Vid ett tillfälle under våren fick en kollega covid-19.

– Då stängde ledningen skolan en vecka och alla övergick till distansundervisning. Så jag känner en stor trygghet när skolledningen agerar på det viset. Läraren, som drabbades, är nu frisk

Läs även: 

Pandemin hindrar apl på yrkesprogram

Missad apl gör eleverna sämre rustade för arbete