Lektorn: Vi måste jobba mer med skrivinlärning

Lektorn Anne Håland slår ett slag för skrivinlärningen. Foto: Colourbox/Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Hallå där, Anne Håland, lektor vid Nationellt cent­rum för läsundervisning i Norge som skrivit boken "Skrivdidaktik i alla ämnen".

Vad handlar din bok om?

– Om hur man kan stödja elevens skrivutveckling i olika ämnen. För att kunna göra det behöver man kunskaper om olika former av stöd som modelltexter och skrivramar. Men man behöver också kunskaper om hur och varför texter och språk används och värderas i olika ämnen. Det som svenskläraren tycker är en bra text är inte nödvändigtvis en bra text för en lärare i naturkunskap.

Varför finns det ett behov av den här boken – om vikten av att utveckla ett ämnesspråk?

– För det första behöver vi jobba mer med skrivinlärning, utifrån olika perspektiv och i alla åldrar. Flera undersökningar, både i Norden och internationellt, visar att skolan lägger ner mycket mer arbete på läsinlärning än skrivinlärning. För det andra behövs ett fokus på vad det innebär att lära elever att skriva; att få skrivuppgiften att ”skriva en text” innebär inte att eleven lär sig skriva. Det innebär snarare att elevens skrivande testas. Vi behöver koncentrera oss mer på hur man kan hjälpa elever med deras skrivutveckling, så att de kan utnyttja sin förmåga på bästa sätt.

Om elever inte lär sig ämnesspråk inom olika ämnen – vad kan det leda till?

– Det kan leda till att de aldrig knäcker koden eller förstår varför de får dåliga betyg i ett ämne men inte i ett annat. Därför är det viktigt att tydliggöra vilka förväntningar man har på de olika texterna som ska skrivas, även om det bara är en kort text det handlar om.

Skrivdidaktik i alla ämnen av Anne Håland (Lärarförlaget)

Bör man bli bättre på att utveckla elevers ämnesspråk i skolan?

– Jag och två kollegor gjorde nyligen en undersökning av 300 lärares skrivinlärning i årskurs ett. Det gav ett ganska nedslående resultat. Tjugo procent av lärarna låter inte eleverna skriva texter. I stället får eleverna väldigt mycket ifyllningsuppgifter och träning på att forma bokstäver. Vi såg också att eleverna fick helt olika skrivinlärning: medan någon får skriva facktexter om rovdjur får andra skriva ord som börjar på S.

– Det är att viktigt att låta eleverna skriva och ge dem stöd både i förhållande till innehållet och formen som texten förväntas ha. Dessutom vet vi att användandet av texten spelar stor roll. Exempelvis att man pratar med eleverna om vem som skulle kunna vara mottagaren av en text. Det tror jag ofta saknas i skrivinlärningen.

­