Debatt: Frustrerande okunnig syn på Estetiska programmet

Carsten Brosjö är ämneslärare i teater på Estetiska programmet. Foto: Privat och Oskar Omne

Det är frustrerande att fortfarande, efter sju år som yrkesverksam, få höra vårdnadshavare och skolpersonal uppmana niondeklassare att ”bli något” istället för att gå Estetiska programmet, skriver teaterläraren Carsten Brosjö.

Jag älskar mitt yrke som teaterlärare. Att välja att undervisa i teater på Estetiska programmet var ett självklart val för mig. Det ger mig möjlighet att dela med mig av min passion och se eleverna utvecklas konstnärligt och personligt genom deras uppträdanden och konstnärliga uttryck.

När jag började studera till lärare för tolv år sedan visste att jag skulle behöva försvara värdet av mitt ämne och kämpa mot fördomar om Estet, så som att det inte skulle vara högskoleförberedande. Men det är frustrerande att fortfarande, efter sju år som yrkesverksam, få höra vårdnadshavare och skolpersonal uppmana niondeklassare att ”bli något” istället för att gå Estet. Sporadiskt får jag också fortfarande kännedom om trakasserier riktade mot såväl blivande estetelever som sistaårselever.

”Ökad kreativitet och tillväxt”

Få personer inser värdet av att studera estetiska ämnen och att konst och kultur är en väsentlig del av den demokratiska dialogen. Estetiska programmet är en avgörande faktor för att en kommun ska kunna bidra till ökad kreativitet och tillväxt. En kommun som satsar på det unga kulturlivet investerar också i sin framtid och sin kulturella identitet. Det är en investering som ger avkastning i form av en blomstrande konstscen, levande konsthallar och en attraktiv kommun för både unga och äldre invånare.

Forskning pekar på att kultur ökar välbefinnandet och OECD har metastudier som visar att estetiska ämnen har transfereffekter i form av förbättrade prestationer i andra skolämnen, ökad kreativitet, självförtroende, samarbetsförmåga och språkutveckling. Det är studier som är lätt för allmänheten att ta del av.

Men vi är få som ser förstahandseffekterna hos eleverna. Vi har elever som inte vill något annat än att gå Estet. De har stort intresse för ämnet och vill utvecklas i vad de är bäst på. Vi har elever som har svårt för teoretiskt skolarbete och kanske inte skulle klara av gymnasiet om de inte samtidigt fick studera något estetiskt eller praktiskt. Så har vi också de tystlåtna och slutna eleverna som kommer från grundskolan med erfarenheter av att ha blivit utsatta för mobbning. Allteftersom vågar de använda sin röst och självkänslan stärks. Hos oss får eleverna känna sig välkomna och accepterade.

Utvecklar den personliga prestationen

Många estetelever väljer inte konstnärliga vidarestudier eller yrken utan går istället andra vägar. På Estet får elever läsa de ”klassiska” teoretiska ämnena. Eleverna utvecklar kunskaper om estetiska uttryck och får driva projektarbeten. De skapar, upplever och tolkar konst och kultur samt lär sig om människan i samtiden, historien och världen från olika perspektiv. Att få uttrycka sig genom konst ger eleverna en möjlighet att utveckla den personliga prestationen samtidigt som de lär sig kommunicera tankar, åsikter och känslor, utvecklar problemlösningsförmågor, stärker självförtroendet och självkänslan samt förbättrar sina sociala och entreprenöriella förmågor. Det är ovärderligt att få utvecklas på det här sättet. Estetiska kunskaper blir alltmer värdefulla inom flera yrken i dagens arbetsliv. Att kunna presentera tjänster och produkter, konceptualisera företagsverksamhet och förstå olika kulturella uttryck blir alltmer viktigt.

Jag och mina kollegor har fått kämpa extra mycket för Estetiska programmets överlevnad i vår kommun sedan pandemin och under pågående besparingskrav. Vi är inte ensamma om detta i Sverige. Den senaste tiden har påmint mig om vikten av utbildning och konst i våra unga människors liv. Genom att stödja estetiska ämnen och uppmuntra konstnärligt uttryck kan vi forma en framtid där våra ungdomar får växa, hitta sin röst och forma sin identitet. Skolledningar, chefer och politiker måste också hänga med, lyssna och förstå. Ty det bör ligga i en kommuns intresse att ge våra unga medborgare möjligheten att följa sina drömmar och ambitioner. Men också kunna säkra att de känner sig trygga med sina gymnasieval, inte bara utifrån intresse, utan också ur sociala och hälsofrämjande aspekter. Oavsett vilket gymnasieprogram det gäller.

Jag kommer fortsätta kämpa varje dag för mitt ämne och värdet av Estetiska programmet. Men dagens åtstramningar har gjort det enkelt att ge mig tankar på ombildning. Jag hoppas att dessa tankar snart försvinner. Jag älskar trots allt mitt yrke.

Carsten Brosjö, ämneslärare i teater

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Ämnesläraren.

LÄS ÄVEN

Debatt: Kulturskolan måste satsa mer på teater och drama

Dramaläraren som vägrar att hålla käften

Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan

Pandemin visar hur viktiga våra ämnen är