Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Frågan som bör ställas är hur arbetsförhållandena för musiklärare i grundskolan kan förbättras. Då skulle fler vilja jobba där och få uppleva hur fantastiskt det ändå är, skriver Carolina DiMaria.

Ofta lyfts bristen på utbildade musiklärare som ett problem. Jag skulle vilja säga att det är en sanning med modifikation. Det finns många utbildade musiklärare men det är brist på musiklärare som vill jobba i grundskolan. Jag undrar om diskussionen skulle te sig annorlunda om man adresserade det som det faktiska problemet i stället för att förklä problemet som att folk inte utbildar sig till musiklärare.

Diskuterar rektorer ens varför utbildade musiklärare många gånger inte vill jobba i grundskolan? Min uppfattning är att man konstaterar att musiklärare är en bristvara. Sen dör ofta samtalet trots att det är just där samtalet behöver börja. Vad är det som gör att musiklärare aktivt söker sig bort från grundskolan? 

Det är en life skill att ta emot femte klassen för dagen och vara lika nyfiken, strukturerad och glad som vid första passet på dagen 

Halvklasser har länge varit slagordet och givetvis är det eftersträvansvärt, men jag tänker på alla andra aspekter som inte problematiseras nog. Innan jag började jobba som musiklärare hade jag nog inte kunnat föreställa mig att det ens var möjligt att hålla så många namn i huvudet på en och samma gång. Men än viktigare, bakom varje namn finns ett barn. Att möta 100 barn varje dag är en life skill vi kan lägga till på vår lista över fantastiska förmågor. För det är en life skill att ta emot femte klassen för dagen och vara lika nyfiken, strukturerad och glad som vid första passet på dagen.

"Krävande situation" 

Världsrekordet i hur snabbt man kan stämma 30 gitarrer tillhör säkerligen en musiklärare i grundskolan. Dessutom görs det mellan två grupper där du på tio minuters ställtid ska hinna lyfta fram stolar och se till att alla hörlurar är kopplade till årskurs fyras lektion. Årskurs fyra står dessutom och väntar när du avslutar lektionen innan. Toalettpausen får med andra ord vänta.

Att genomföra och planera undervisning samtidigt som du planerar för avslutningar eller lucia är en krävande situation. Du ska dessutom dokumentera kunskap och processer och även producera ditt eget arbetsmaterial. Sen ska du skriva omdömen för samtliga elever på skolan inför utvecklingssamtalen. Många musiklärare behöver göra detta på tre olika skolor för att komma upp i en heltid. Sen ska vi ta hand om sal och instrument, i alla fall de musiklärare som har en sal och instrument. För de lärare som inte har det väntar helt andra utmaningar. 

Vi måste såklart få vettiga arbetsförhållanden, annars spelar det ingen roll hur fantastiskt det kan vara. 

Vill jamma på hemmet

Det gör mig ledsen att så många musiklärare inte får uppleva hur fantastiskt det kan vara i grundskolan, för det kan verkligen vara fantastiskt att möta och musicera med våra elever. Men vi måste såklart få vettiga arbetsförhållanden, annars spelar det ingen roll hur fantastiskt det kan vara. 

En kollega sa en gång att vi musiklärare kommer känna igen varandra på ålderdomshemmet eftersom vi alla kommer vara lomhörda och ha problem med blåsan. En inte helt upplyftande tanke men ändå kanske inte så långt från verkligheten. Jag hoppas på musiklärarkollegor att jamma med på hemmet och förhoppningsvis har arbetssituationen förändrats till dess så att vi slipper vara lomhörda och ha problem med blåsan när vi gör det.

Carolina DiMaria är musiklärare på Gluntens Montessoriskola i Uppsala och adjungerad adjunkt på Uppsala universitet.

LÄS ÄVEN

Jarnlo: Svårt att njuta av musik när man drivs in i väggen

Musiklärare vågar inte ge sina studenter kritik

DiMaria: Det krävs för att planeringen ska bli bra

DiMaria: Det finns faktiskt fördelar med musik i helklass

DiMaria: Vi lärare har tacklat det senaste året på ett enastående sätt