Musiklärare, hur påverkar gruppstorleken din undervisning?

Annette Mars är lektor i musikpedagogik vid Malmö universitet och Ketil Thorgersen är lektor i musikpedagogik vid Stockholms universitet.

Många har vittnat om betydelsen av halvklass i musikundervisningen medan andra hävdar att det går utmärkt att undervisa i helklass. Dock finns inga systematiska studier av vilka konsekvenser olika gruppstorlekar får, vilket forskarna Annette Mars och Ketil Thorgersen nu ska ändra på.

Ketil Thorgersen och Annette Mars sjösätter nu en forskningsstudie som äntligen ska ta reda på vad storleken på undervisningsgrupperna har för betydelse i musikundervisningen. Många har vittnat om betydelsen av halvklass i musikundervisningen medan andra hävdar att det går utmärkt att undervisa i helklass. Dock finns inga systematiska studier av vilka konsekvenser olika gruppstorlekar får för lärarens välbefinnande och hälsa, elevernas måluppfyllelse, relationen mellan elever och lärare etc. 

Annette Mars och Ketil Thorgersen är forskare vid Malmö universitet respektive Stockholms universitet. De har båda lång erfarenhet av att arbeta som musiklärare i alla stadier i skola och arbetar nu som lärarutbildare och forskare. Genom studien hoppas de generera ett gediget underlag som kan användas av musiklärare, rektorer och beslutsfattare när det läggs tillrätta för musikundervisning.

Du är välkommen att delta i studien om du arbetar som musiklärare, eller har arbetat som musiklärare på senare tid. Att besvara enkäten tar 20–30 minuter och kan nås via https://survey.su.se/musikgrupper

OBS: Vid fråga 6, där du ska ange vid vilket lärosäte du studerat kan det vara svårt med grafiken för att veta hur du ska komma vidare. Klicka bort krysset i högra översta hörnet. 

LÄS ÄVEN

DiMaria: Det finns faktiskt fördelar med musik i helklass

Tipsen som får musikundervisning i helklass att funka

Så lyfter musikundervisningen med rätt dialog