Debatt: Användningen av skolhundar måste problematiseras

Kerstin Malm, till vänster, är filosofie doktor i etologi och Helena Pedersen, till höger, är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Det har forskats en del om effekterna på barnen och trots att beläggen inte är helt klarlagda för att hundars närvaro i skolan gynnar barnen, har detta tagits som ett faktum, skriver debattörerna.

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med skolhundar som ett pedagogiskt hjälpmedel för lärare. Det ökade intresset har lett till ett flertal utbildningar för personer (oftast pedagoger) som vill utbilda sig och sin hund för arbete i skolan.

Det har forskats en del om effekterna på barnen och trots att beläggen inte är helt klarlagda för att hundars närvaro i skolan gynnar barnen, har detta tagits som ett faktum. Genom denna odelat positiva inställning till nyttan av hundarna, har frågan om hur hundarna mår kommit i skymundan. Vi menar att det här finns en risk för hundens välbefinnande, men att det också kan innebära konsekvenser för barnen som vi idag inte är medvetna om.

Påtryckning och skuldbeläggande

Vi anser att det behövs tvärvetenskaplig forskning och vi har genomfört ett pilotprojekt för att utprova vilka metoder som bäst kombineras. Tanken är att kombinera en naturvetenskaplig metod för att titta på hundens beteende och välbefinnande, med en samhällsvetenskaplig metod som ingående följer det pågående händelseförloppet i klassrummet. Genom ett sådant närmande kan relationsdynamiken framträda på ett helt nytt sätt.

Vår studie är nu avslutad och vi föreslår en tvärvetenskaplig modell där en etologisk metod (QBA=Qualitative Behaviour Assessment) och en samhällsvetenskaplig (etnografiska fältanteckningar) kombineras. För att få bästa resultat fann vi att metoderna måste vara mycket väl synkroniserade, så att hundens reaktioner hela tiden kan ses mot bakgrund av vad som händer i rummet. Vi har sett att hundarna används för en lång rad olika syften, varav en del sällan nämns officiellt. Det kan handla om att motivera barnen att komma till skolan, delta i arbetet eller belöna dem när de gör ”rätt”, men också att hunden kan användas som påtryckning, skuldbeläggande eller på andra känslomässigt manipulerande sätt. Vi anser därför att användning av hundar i skolorna kräver en mycket mer djupgående problematisering och analys än vad som hittills har gjorts.

Kerstin Malm, FD i etologi

Helena Pedersen, docent i pedagogik

Det här är en debattartikel

Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Läs fler debattartiklar

På Läraren Debatt samlar vi den mest engagerande lärardebatten, lärarnas viktigaste frågor och de mest intressanta texterna.

Läs de senaste artiklarna på Läraren Debatt här.

LÄS ÄVEN

Debatt: In med fler svårigheter i skolan

Debatt: Sätt in särskilt stöd redan på lågstadiet

Debatt: Dumheter att vi tvingas skapa egna läromedel

Debatt: Antistressleksaker med motsatt effekt

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

Debatt: Moralpaniken runt Squid game är kontraproduktiv