Oron: Förskollärarna försvinner efter indraget lönetillägg

Sveriges Lärare räddade lejonparten av lönetillägget – året ut. Men Pia Rizell är orolig för att förskollärare ska bli irriterade och byta arbetsplats.

Kommunen ville dra in förskollärarnas lönetillägg – men Sveriges Lärare fick till en kompromiss. Nu oroar sig förskollärarna i utsatta området Vivalla för att en liten besparing ska få stora konsekvenser.
– Rädslan är att nyckelpersoner ska bli irriterade och sluta, säger Pia Rizell, Sveriges Lärare.

Förskollärare som arbetar i Vivalla i Örebro har fram tills nu haft ett lönetillägg på två tusen kronor per månad. Detta för att locka behörig personal till ett område som tillhör dem som polisen räknar som extra utsatt.

– Man behövde göra något för att höja förskollärartätheten. Man gjorde ganska många insatser i området för att höja behörigheten, locka till sig personal: headhuntade rektorer och bestämde att prova ett lönetillägg, säger Pia Rizell, själv förskollärare i Vivalla.

Hon har skött dialogen med kommunen sedan beslutet om togs om att samtliga lönetillägg skulle dras in från och med halvårsskiftet 2023.

– Jag har försökt göra så att de som har tillägget i stället kan få det inbakat i sin fasta lön, men det var inte så framgångsrikt eftersom man inte gjort så med andra tillägg och man vill ha likvärdighet i kommunen, säger hon.

Får behålla tillägget längre

Sveriges Lärare har sett till att medlemmarna som arbetar i områdets förskolor nu kommer att få behålla lejonparten, 1 500 kronor i månaden fram till årsskiftet, sedan tusen kronor per månad fram till ordinarie löneöversyn våren 2024.

Rädslan är att det som förskollärarna har skapat ska raseras.

– De som jobbar i Vivalla i dag har byggt upp en fin kvalitet på undervisningen, med hårt arbete och stabilitet har vi lyckats sänka sjukskrivningstalen. Kvalitet tar lång tid att bygga upp, stabilitet tar lång tid att bygga upp. Men det går snabbt att rasera, säger Pia Rizell.

Precis som sina kollegor säger hon att informationen om att tillägget varit tidsbundet varit bristfällig.

– Varken HR eller rektorer har varit jättetydliga med att det kanske skulle tas bort, utan det har rullat på. Ingen av förskollärarna jag pratat med har uppfattat att det skulle tas bort på sikt. För en kommun är inte det här mycket pengar, utan en principfråga om att dela ut lönetillägg på ett likvärdigt sätt, säger hon.

Stora behov i området

Nu kommer Pia Rizell och Sveriges Lärare att följa utvecklingen i området, så att sjukskrivningstalen inte ökar – och att kvaliteten på undervisningen inte minskar.

– På min förskola har vi noll barn med svenska som modersmål. På alla förskolorna i området har vi kanske något barn med svenska som modersmål, men det är ett undantag. Det här handlar om att kunna jobba kompensatoriskt med de här barnen för att de ska få en bra roll i samhället, säger hon.

Sara Dicksen (M), ordförande i förskolenämnden i Örebro säger till Vi Lärare att beslutet om indragna tillägg är ett förvaltningsbeslut.

Vi Lärare söker Zandra Ahkoila, chef för förskoleförvaltningen, för en kommentar.

LÄS OCKSÅ

Larmrapport: Så drabbas lärarna av nedskärningar

Så tog sig Vivalla förskolor ur krisen

Så lyckades de i Vivalla

Lyssna på Förskolan här!