”Språket är viktigare än någonsin i förskolan”

Marie Eriksson är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndal, förskollärare och krönikör i tidningen Förskolan. Hennes nya bok handlar om språkets alla möjligheter i förskolan. Foto: Adobe.

I sin nya bok tipsar förskolläraren Marie Eriksson om hur man kan skapa språkrika miljöer i förskolan som är tillgängliga för alla – och sammanhang som ger barnen lust att kommunicera.

Vad handlar din bok ”Språkets alla möjligheter i förskolan” om?

– Språket är viktigare än någonsin, barn har väldigt olika förutsättningar i dag. Jag tar ett helhetsgrepp och zoomar in på språkets alla delar. Kommunikation är så mycket mer än vad du ser och hör vid en första anblick. Språk går att använda på alla tänkbara sätt, där alla uttrycksformer är lika viktiga. Boken handlar om hur förskolan kan fyllas med positiva språkliga sammanhang genom böcker, sagor, lek, fantasi och olika estetiska och digitala uttryck.

Du nämner att språket även handlar om demokrati. Hur menar du?

Att göra barns röster hörda genom att de ges möjlighet att berätta på olika sätt. Yngre barn som inte kan prata ännu kan exempelvis berätta via film eller andra skapande uttrycksformer. I boken tar jag bland annat upp hur man kan skapa språkrika miljöer som är tillgängliga för alla och skapa sammanhang som ger barnen lust att kommunicera. Där är det olika saker som samverkar, språket är inte en separat del. Det handlar om miljöerna vi bygger upp, undervisning, förhållningssätt och organisation.

Boken är inte bara teoretisk utan har även många praktiska exempel. Berätta!

Det finns en teoretisk bas, men även praktiska exempel som man kan testa direkt. Det är tänkt som en hjälp i vardagen. Det handlar bland annat om högläsning och bokens plats i förskolan. Böcker kan verkligen göra skillnad, och det hoppas jag också att jag kan göra med den här boken.

Vilka vänder du dig till, och hur kommer det sig att det blev en ny bok efter alla år?

Jag vänder mig till alla som arbetar i och omkring förskolan, och även till dem som studerar. Jag hoppas att boken ger hjälp i helhetsarbetet med språket. Viktigt att komma ihåg är att vi pedagoger också behöver utveckla vårt eget språk för att kunna arbeta med barns språkutveckling. Egentligen tänkte jag inte skriva ytterligare en bok, men sedan dök det upp frågor och tankar kring det här med språk. Boken ville helt enkelt bli skriven så det var bara att sätta i gång.

Läs mer i Marie Erikssons bok ”Språkets alla möjligheter i förskolan” (Lärarförlaget)

LÄS ÄVEN:

Eriksson: Goda berättelser är grunden för språkförståelse

Förskolläraren: Fler barn med språkstörningar i förskoleklass

Så fördjupar sig förskollärare i yrket

Lyssna på Förskolan här!